2015

 • Godkjenning for å erstatte kobber med aluminium

  Jernbaneverket har de siste årene vært plaget av stadige tyverier av kobber langs skinnene, men dette kan nå være historie.

  Her byttes kobberkabler ut med aluminiumskabler
 • Politisk streik stoppar togtrafikken i ein time 28. januar

  Samtlege person- og godstog i heile landet stoppar i ein time frå klokka 15.00 til 16.00 onsdag 28. januar som følgje av at LO, Unio og YS oppmodar medlemmene sine til politisk streik mot dei føreslegne endringane i Arbeidsmiljølova.

 • Stor arkitektpris til Jernbaneverket

  17 år etter at Oppgang vest ved Nationaltheatret stasjon ble åpnet, har prosjektet fått den prestisjetunge æresbevisningen A.C. Houens Fonds diplom i selskap med blant annet Grieghallen og Ishavskatedralen.

 • Færre dyr påkjørt av toget

  Jernbaneverket registrerte i 2014 det lågaste talet på dyrepåkøyrsler sidan 2005. Reduksjonen har skjedd trass i at det vert køyrd stadig fleire tog.

 • Kamp mot snøen i vest

  På Bergensbanen er det nå svært mykje snø på vestsida av fjellet. – Våre folk står på døgeret rundt for å halde banen open, seier banesjef Bjørn Skauge.

  ingressbilde viser mye snø ved Ljosanbotn holdeplass.
 • Helgearbeider berører tre strekninger

  Førstkommende helg blir det planlagte anleggsarbeider på Jærbanen, Arendalsbanen og ved Kongsvinger stasjon. Innstilte togavganger erstattes med busser.

  illustrasjonsbilde for ingress. Tog på spor.
 • Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

  Jernbaneverket rår til at ein ny godsterminal i Trondheimsregionen blir lagt til Torgård. Samstundes rås det til at alternativet med lokalisering på Søberg ikjke vert vurdert vidare.

 • Flytoget mest punktlig i 2014

  Flytoget oppnådde i 2014 en rekordhøy punktlighet. Hele 97,2% av Flytogene var i rute ved ankomst Oslo Lufthavn. Persontogene i Norge oppnådde en samlet punktlighet på 91 % i 2014.

 • Nye rekorder på Ofotbanen

  Togtrafikken på Ofotbanen er i særklasse i landet når det gjelder vekt og omfang. I fjor ble gamle rekorder knust ettertrykkelig.

  ingressbilde Ofotbanen
 • Bergensbanen opna att etter snøras

  Bergensbanen vart opna for trafikk att frå klokka 23 sundag kveld etter snøras og straumbrot ved Hallingskeid.