2015

 • Godstrafikken må løftes

  – Uten at det virkelig satses på skinnegående godstransport, er det fare for full kollaps, sier Else Marie Marskar. Hun leder arbeidet med den store godsanalysen i Norge.

 • Ny tømmerterminal åpnet på Follum

  Denne uken åpnet Viken Skog sin nye tømmerterminal på Follum ved Hønefoss. Planen er å sende 100.000 kubikkmeter tømmer fra terminalen det første året.

 • Stor innsats for å få opna Bergensbanen

  Godstoget som mandag spora av på Bergensbanen måtte spas fram att med handmakt under vanskelege vértilhøve. Ein stor innsats frå mannskapa til Jernbaneverkets og NSB Berging gjorde at banen kunne opnast att onsdag kveld.

 • Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss

  Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Høringsfrist 27. mars 2015.

 • Høvik stasjon forsinket grunnet Thales

  Jernbaneverket inngikk i november 2012 en avtale med Thales om leveranse av nye signalanlegg. Høvik stasjon skulle nå settes i drift med det nye signalanlegget i løpet av første halvår 2015. Dette blir utsatt til desember.

 • Godstog spora av på Bergensbanen

  Lokomotivet i eit godstog spora mandag morgon av mellom Haugastøl og Tunga kryssingsspor på Bergensbanen. Ingen vart skada i avsporinga.

 • Tog køyrde inn i endebutt i Trondheim

  Mandag morgon køyrte eit tog frå Røros inn i ein endebutt på Trondheim stasjon. Fire personar vart lettere skadd i uhellet, ifølgje politiet.

 • Arendalsbanen ferdig oppgradert

  Arendalsbanen er nå åpnet for trafikk med nytt signalanlegg. Banen har fått fjernstyring med hastighetsovervåking og en kraftig oppgradering.

 • Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen

  Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.

 • Asker kommune endrer reglene for pendlerparkering

  Asker kommune endrer fra 1. februar sine parkeringsbestemmelser på kommunens pendlerparkeringsplasser ved Asker stasjon. På Jernbaneverkets parkeringsplass blir det ingen endringer.