2015

 • Tildelingsbrevet: 18,2 milliardar for 2016

  Jernbaneverket har nå fått tildelingsbrevet for 2016. Det er løyvd 18,2 milliardar kroner til Jernbaneverket dette året.

 • Sterkt redusert kapasitet på Oslo S i uke 31, 1. - 7. august 2016

  Sommeren 2016 blir det hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S og perioder med stengte strekninger eller redusert kapasitet. Mest kritisk blir uke 31 når vi innstiller alle avganger mellom Oslo S og Grefsen, Bryn, Lillestrøm og Ski.

 • Strakstiltak skal løfte gods på jernbane

  Jernbaneverket lanserer nye strakstiltak for å betre vilkåra for godstrafikk på jernbanen. Eigen godspakke, eiga kompensasjonsordning for innstilte godstog når jernbanen sviktar, og sterkare vedlikehald på Alnabru er av dei viktigaste grepa.

  Ingressbilde viser et godstog som kjører over Saltfjellet på Nordlandsbanen. Foto: Øystein Grue.
 • Oblat-parkering på Høvik og Stabekk

  Jernbaneverket innfører fra 4. januar SMS-oblat på parkeringen på Høvik og Stabekk stasjoner. Oblaten vil koste kr 50 kr pr måned. Ordningen skal sikre parkeringsplass for pendlerne.

  Stabekk. Foto: Njål Svingheim
 • Sørlandsbanen åpnet ved Egersund etter stri tørn

  Klokken 24 tirsdag 15.desember åpnet Sørlandsbanen for trafikk over Launesbruene ved Egersund. Storflommen og utvasking av brufundamentet førte til store utfordringer og krevende reparasjonsarbeid.

 • - Vi skal bygge en jernbane for fremtiden

  Jernbaneverket mener argumentene for å ikke gå innom Sarpsborg og Fredrikstad ikke passer sammen med den bestillingen InterCity-prosjektet har fått av Stortinget gjennom Nasjonal transportplan.

 • Etterlengtet åpning på Høvik

  Nå er strekningen Lysaker - Sandvika på Drammenbanen åpnet igjen etter nesten tre års anleggstid. - Jeg er veldig glad for at denne strekningen nå er klar og takker alle som har stått på for å få det til, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • Klippet snora for nytt dobbeltspor

  – Dette er en merkedag, sa samferdselsministeren da han klippet snora for det nye dobbeltsporet langs Mjøsa lørdag 12. desember. 150 gjester med norske flagg og en minister med saks og åpningsbånd ønsket rutetog 317 velkommen.

  Dobbeltsporet langs Mjøsa ble offisielt åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen lørdag 12. desember.
 • Anbefaler elektrifisering av Røros- og Solørbanen

  Elektrifisering av Røros- og Solørbanen bør umiddelbart vurderes i det aktuelle arbeidet med godsstrategi for Jernbaneverket. Elektrifisering av Nordlandsbanen og Raumabanen anbefales vurdert i samband med neste rullering av NTP.

  Ingressbilde viser jernbanedirektør Elisabeth Enger som overrekker rapporten til Ketil Solvik-Olsen.
 • Rådgiveroppdraget for Ringeriksbanen og E16 lyses ut om kort tid

  Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om utredningene for Ringeriksbanen og E16. Om kort tid skal den innledende forstudien avsluttes, og arbeidet med reguleringsplan og detaljplanlegging vil starte opp.