Flere tog

Fra 14.desember går det mer enn 100 flere tog gjennom Oslo hver dag. På strekningen Drammen – Oslo – Eidsvoll vil det alltid være kort tid til neste avgang. Jernbaneverket har gjennomført et stort antall prosjekter over hele Østlandet for å gjøre dette mulig.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

<strong> Foto: Lars Frøystein </strong>

Her er hovedtrekkene i det nye rutetilbudet:

• Seks raske tog i timen som stopper ved knutepunktstasjonene Asker, Sandvika, Lysaker,  Skøyen,  Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm

• Fem tog i timen mellom Drammen og Oslo

• Tre NSB-tog og tre Flytog i timen mellom Drammen og Oslo Lufthavn

• Ett nytt InterCity-tog i timen i hver retning mellom Drammen og Eidsvoll (Dagens intercitypendel Lillehammer–Skien deles i to; Lillehammer–Drammen og Eidsvoll–Skien)

• Lokaltog Asker–Oslo S–Lillestrøm hvert kvarter (via gamle Drammenbanen og Hovedbanen, annenhver avgang går videre til/fra Spikkestad)


For å gjøre det mulig å kjøre så mange flere tog på det sentrale Østlandet har Jernbaneverket:

• Lagt 50 000 meter med nye skinner

• Bygd 100 nye sporveksler

• Montert 34 000 meter med ny kontaktledning

• Flyttet på 1 000 000 m3 med masse

• Lagt ned 1 200 000 arbeidstimer sammen med våre entreprenører

Her er de største tiltakene:

• Dovrebanen: Hensettings- og vendeanlegg på Eidsvoll stasjon. Både ved den gamle stasjonen og nord for den nye stasjonen er det utført store anlegg. Moelv stasjon: nye plattformer og undergang under sporene.

• Hovedbanen: Lillestrøm stasjon, nytt spor 13, utkjøring retning Kongsvingerbanen. Nytt hensettingsanlegg.

• Hoved- og Gardermobanen: Tiltak i signal- og sikringsanlegg.

• Kongsvingerbanen: Nytt hensettings- og vendeanlegg på Kongsvinger stasjon.Plattformforlengelser på Nerdrum, Fetsund, Svingen og Årnes.

• Østfoldbanen: Ski stasjon, nytt hensettings- og vendeanlegg. Moss stasjon, nytt hensettingsanlegg. Råde stasjon, nye plattformer og overgangsbru over sporene. Ny plattform på Greverud holdeplass. 

• Østfoldbanen, Østre linje: Som del av ERTMS-prosjektet er stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Aski og Mysen modernisert med blant annet nye plattformer. Mysen har fått nye hensettingsspor.

• Drammenbanen: Kapasitetsøkende tiltak for å få inn flere tog på strekningen Lysaker – Oslo S. Høvik stasjon med nytt hensettings- og vendeanlegg blir ferdig andre kvartal 2015. Akseltellere montert på strekningen Sandvika – Asker.Lier holdeplass, nye plattformer. Drammen stasjon: Nye hensettings- og vendeanlegg på Skamarken og Sundhaugen. Endringer i signalanlegg. Nytt sikringsanlegg på Sundland skifteområde.

• Spikkestadbanen: Nye plattformer og moderniserte stasjoner på Heggedal og Spikkestad.

• Sørlandsbanen: Hensettingsanlegg på Kongsberg.

• Vestfoldbanen: Hensettingsanlegg på Borgestad ved Skien.

Et hensettingsanlegg inneholder spor, serviceplattformer, tilkopling for vannfylling og tømming av toaletter, samt tilkopling av togvarme og servicerom for betjening og renhold. Et vendeanlegg inneholder noen færre av disse servicepunktene.

Samtidig med den omfattende økningen i rutetilbudet på Østlandet blir det også langt flere avganger med tilnærmet to-timers-frekvens på Sørlandsbanen (Oslo – Kristiansand – Stavanger). I Trøndelag blir det faste timesavganger i lokaltrafikken også sør for Trondheim til Melhus og Lundamo.

For flere detaljer om togruter NSBs nettsider  , og Flytogets nettsider.