Telefonløsning for blinde og svaksynte

Fra 6.november vil alle togreisende kunne få opplyst avgangs- og ankomsttider for samtlige persontog ved å ringe 02009.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 
Den nye telefontjenesten dekker alle landets 337 stasjoner og holdeplasser. her fra Alvdal st.  <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
                           

Da starter Jernbaneverket opp med talestyrt informasjonstjeneste for sanntids avgang- og ankomsttider for togtrafikk.

Tilgjengelig for alle
Jernbaneverket lanserer en telefonløsning utviklet spesielt for blinde og svaksynte, men løsningen er tilgjengelig for alle. Telefonløsningen er et godt supplement til Jernbaneverkets app Togtider, persontogselskapenes apper, samt hjemmesider og trykte rutetabeller.

Victor Hansen er leder for trafikkinformasjon i Jernbaneverket.

Dekker alle 337 stasjoner
-Med denne løsningen kan man få rutetider for alle våre 337 stasjoner bare man har en telefon for hånden, forteller kunde- og trafikkinformasjonssjef Victor Hansen i Jernbaneverket.

Hvordan fungerer det?
Du ringer 02009 og følger anvisningene du får. Du oppgir så navnet på stasjonen du ønsker opplysninger om og får opplest avgangs- og ankomsttider samt hvilket spor toget er satt opp fra.

Opplest informasjon sendes til kundens mobiltelefon som SMS. Ved å benytte mobiltelefon med funksjonen Voiceover, får kunden tilsendte SMS opplest.

Hensyn til dialekter
Løsningen tar også hensyn til ulike dialekter og uttale av stedsnavn.

 –Vi har brukt en del ressurser på å få løsningen dialekt-sensitiv. Stasjonsnavnet “Stjørdal” har vi for eksempel måtte lese inn i to-tre varianter, forklarer Hansen.

Blindeforbundet ønsker løsningen velkommen
Seksjonsleder Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund ønsker nyvinningen velkommen.

-Vi er glade for at Jernbaneverket nå lanserer dette. Vi tror mange vil bruke tilbudet, og vi gleder oss til å være med å utvikle det videre, sier Fuglerud.

Fakta: Telefonløsning for blinde og svaksynte

 

- Talestyrt informasjonstjeneste for sanntids avgang- og ankomsttider for togtrafikk.

 

- Informasjonsløsningen er utviklet med tanke på blinde og svaksynte, men er tilgjengelig for alle.

 

- Informasjonstjenesten gir kunden mulighet til å få opplest informasjon om avgang- og ankomsttider fra alle landets stasjoner.

 

- Kunden ringer det samme fem-sifrete nummeret fra fast- og mobiltelefon for alle opplysninger.

 

- Informasjonstjenesten gir mulighet til å få opplest informasjon om avgang- og ankomsttider på alle strekninger.

 

- Opplest informasjon sendes til kundens mobiltelefon som SMS.

 

- Ved å benytte mobiltelefon med funksjonen: "Voiceover", får kunden tilsendte SMS opplest.