Rekordhøyt jernbanebudsjett, men vedlikeholdet henger etter

Regjeringen foreslår et rekordhøyt budsjett til Jernbaneverket i 2015. Det er en stor og positiv satsing på å bygge ny og moderne jernbane i Norge, men budsjettet som går til vedlikehold av banestrekningene, er fremdeles for lavt. Etterslepet på vedlikehold vil fortsatt øke.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Utbyggingen av Follobanen kommer i gang for fullt neste år. <strong> Illustrasjon av innføringen til Oslo S: ViaNova/Jernbaneverket</strong>
- Vi er godt fornøyd med forslaget til investeringsbudsjett, sier fungerende jernbanedirektør Gunnar Løvås. Det gjør det mulig å holde optimal framdrift på de store utbyggingsprosjektene som er i gang.  I løpet av 2015 vil blant annet den 17 kilometer lange dobbeltsporparsellen langs Mjøsa nord for Minnesund være ferdig og tatt i bruk, og arbeidet med Follobanen, prosjektene i Vestfold og Arna-Bergen vil pågå for fullt.Fungerende jernbandeirektør Gunnar Løvås.

Løvås er bekymret over at det fortsatt ikke bevilges nok til vedlikehold av den jernbanen vi allerede har. - Vi har et etterslep på vedlikehold og fornyelse som over tid beløper seg til mer enn 17 milliarder kroner. I dette forslaget til budsjett mangler det 210 millioner kroner for at etterslepet ikke skal fortsette å øke. Nødvendige midler til fornyelse er det viktigste virkemiddelet for bedre driftsstabilitet.

I budsjettforslaget foreslår Regjeringen også at Jernbaneverkets fullmakter til å inngå forpliktelser som strekker seg ut over budsjettåret, økes.  – Dette er et skritt på veien for å bedre effektiviteten i vedlikeholdsarbeidet og forutsigbarheten for Jernbaneverkets leverandører, mener Gunnar Løvås.

------
Kontakt:
Fungerende jernbanedirektør Gunnar Løvås treffes via kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland tlf. 91655155.
 Viderføring av pågående prosjekter og planlegging av nye i intercityområdet er vektlagt i regjeringens budsjettforslag for 2015. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>