Østre linje klar for trafikk etter kjempejobb

Denne sommeren har stasjonene på Østfoldbanen østre linje gjennomgått en total forvandling. Banen har nå landets mest moderne stasjoner og tilgjengelighet for alle. Aldri før er det investert så mye i modernisering av Østfoldbanen østre linje.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Etter 11 ukers hektisk anleggsvirksomhet på Østre linjes stasjoner er banen nå klar for trafikk igjen fra mandag morgen.  <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>

I løpet av 11 uker, fra slutten av juni og fram til tidlig i september, er alle stasjonene fra Ski til Mysen totalt fornyet.  Med dette går Østre linje fra å ha nedslitte og gammeldagse stasjonsområder til å få landets mest moderne stasjoner. Bakgrunnen er at strekningen skal bli landets første med det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS.Prosjektdirektør Jarle Rasmussen.

 – Når vi først skulle gjøre noe med stasjonene på Østre linje så var det nødvendig å gjøre det skikkelig, sier prosjektdirektør for ERTMS-utbyggingen, Jarle Rasmussen. Østre linje ligger sentralt på Østlandet og selv om ERTMS-utbyggingen i seg selv ikke gjør alle stasjonstiltakene nødvendige, så får vi nå gode og funksjonelle stasjoner som også er i stand til å takle en økende trafikkmengde i årene framover, sier han.

De fem stasjonene, Kråkstad, Tomter, Spydeberg Askim og Mysen blir på mange måter like. Alle får sideplattformer med 250 meters lengde og en høyde på 76 cm tilpasset doble togsett. De har fått nye underbygning, nye spor, nye føringsveier for alle kabler, ny belysning, ledelinjer og informasjonsanlegg. Det er bygget tekniske hus og nye parkeringsplasser.
Kråkstad stasjon. Arbeidene med plattform 2 fortsetter utover høsten.

Kråkstad 
Kråkstad stasjon har ved gjenåpningen hovedplattform på 250 meters lengde. Sideplattformen for spor to bygges i løpet av høsten. På Kråkstad er det tatt spesielle hensyn til vernede stasjonsmiljøet og lagt ned mye arbeid i å tilpasse den nye plattformen slik at den gamle stasjonsbygningen fortsatt ‘får luft’ rundt seg.  Stasjonen får helt nye spor, med ny underbygning der massene under sporene er skiftet ut helt ned til 1,5 meter under skinnegangen. I tillegg til de to gjennomgående togsporene bygges det også et nytt stikkspor for bruk av arbeidsmaskiner. Det er bygd et nytt hus på 50 m2 for tekniske installasjoner som huser innretninger og utstyr til det nye signalsystemet og teleinstallasjoner. Stasjonen har fått nytt kontaktledningsanlegg, nye føringsveier for kabler og alle gamle tele- og el-anlegg er skiftet ut. Det er montert ny belysning og det kommer nye leskur. Stasjonen har også fått et vegsikringsanlegg for planovergangen der gående og kjørende er adskilt ved kryssingen av sporene.(Anlegget er av typen BUES 2000).
Tomter stasjon er totalfornyet.

Tomter 
De to gjennomgående sporene her er også totalfornyet, inkludert ny underbygning. Det er bygd nye sideplattformer, nytt kontaktledningsanlegg og teknisk hus. Stasjonen har fått ny belysning, informasjonsanlegg og ledelinjer. Nye leskur kommer. Planovergangen er av samme type som på Kråkstad.
Spydeberg stasjon. Her er det faste togkryssinger. Overgangsbrua skal stå ferdig i løpet av neste år.

SpydebergByggeleder på Spydeberg Mattias Karlstrand (tv) og ass prosjektleder Rune Julsen er fornøyde med nyanleggene.

Også her er to spor totalfornyet, nye sideplattformer klare for bruk, inkludert alle elementer som belysning, ledelinjer og informasjonsanlegg.  Det er også her bygget nytt vegsikringsanlegg. Spydeberg skal i tillegg få overgangsbru over sporene av samme type som på Råde på Vestre linje. Denne skal etter planen stå ferdig neste år. Bruelementene heises på plass i februar. Deretter fortsetter arbeidet frem mot neste sommer.
Askim stasjon. Her byges det undergang under sporene som blir ferdig i løpet av høsten. Inntil videre benyttes spor 2 for alle tog.

Askim
På Askim bygges det i tillegg til det som er felles for alle stasjonene en undergang. Denne undergangen vil få universell utforming med heis og trapper. Undergangen vil bli ferdig til rutendring i desember. Ved gjenåpningen nå i september er sideplattformen for spor 2 klar for bruk og all trafikk vil gå fra denne den første tiden. Askim stasjon får også et stikkspor som kan brukes av blant annet arbeidsmaskiner.
Mysen stasjon. Her er alt klart for trafikk fra mandag morgen.

Mysen
Som på de andre stasjonene har Mysen fått nye spor med 250 meter lange sideplattformer med tilhørende ledelinjer, informasjonsanlegg og belysning, samt nytt kontaktledningsanlegg. Mysen stasjon har også fått to nye hensettingsspor siden stasjonen er endestasjon for mye av lokaltrafikken og det er behov for å kunne plassere togsett der over natten. Mysen skal også få nye overgangsbru over sporene, denne kommer på plass neste år.

Felles for alle stasjonene er at leskurene er forsinket fra leverandøren, men vil komme på plass så snart de er levert.

I tillegg er det utført mye av andre typer vedlikehold på Østre linje mens banen har vært stengt. Det er også gjort forberedende arbeider i forbindelse med innføringen av ERTMS-anlegget.
-De arbeidene som nå er gjort på Østre linjes stasjoner er den aller største jobben i prosjektet. Neste sommer skal alle tekniske installasjoner på plass og funksjonstestes før hele banen skal åpnes som ERTMS-bane. ERTMS-systemet på Østre linje leveres av Bombardier, forteller Jarle Rasmussen.

Klare for ferieSliten, men fornøyd: Byggeleder Trond Aadal hos entreprenør Grimsrud AS.
Hovedentreprenør for sommerens arbeider er Grimsrud AS, mens Baneservice AS har stått for jernbaneteknikk og KL-Sørvis for kontaktledningsarbeider. Det er en sliten gjeng fra både entreprenørene og Jernbaneverket som nå er klare for en etterlengtet ferie. – Det aller meste har gått etter planen, sier byggeleder Trond Aadal hos Grimsrud AS. Dette er i særklasse det største oppdraget vi noen gang har påtatt oss og etter en hektisk sluttspurt kan vi nå se fram til en sommeferie på høsten, smiler han. Kort oppsummert kan du si at vi er slitne, men fornøyde, legger han til.