Omfattende helgearbeid på flere banestrekninger

Fra fredag 29. august til mandag 1. september er det duket for nok en helg med omfattende arbeider på ulike banestrekninger. Planlagt vedlikehold og modernisering vil foregå på Drammenbanen, Dovrebanen og Sørlandsbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Drammenbanen

Jernbaneverket skal gjøre en rekke arbeider på strekningen Asker-Drammen i tidsrommet fra fredag 29. august kl. 20.45 til mandag 1. september kl. 03.45. Av sikkerhetshensyn er det nødvendig med full stans i togtrafikken. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider og på Flytogets nettsider.

Drammen stasjon skal det byttes skinner på hele spor 5. I tillegg skal det gjøres etterarbeider i forbindelse med sporvekselbytte ved bybrua. Ved hjelp av gravemaskin skal det lages permanente føringsveier for nye signalkabler og sporvekselvarme til den nye vekselen.

Arbeidet som gjøres på Drammen stasjon i disse dager er del av den strategiske fornyelsen mellom Drammen og Asker.
- Både sporveksel- og skinnebytte er i så måte svært viktige tiltak. Det er avgjørende ledd i arbeidet med å modernisere infrastrukturen for å øke stabiliteten i trafikkavviklingen, forteller prosjektleder Atle Berg Sørensen i Jernbaneverket.

Under bybrua i Drammen vil det bli montert nye isolasjonsplater. I tillegg utfører Drammen kommune tiltak som vil lede vann bort fra kontaktledningsanlegget. Polygon utfører arbeidet på oppdrag fra Jernbaneverket.
- Kontaktledningsanlegget står plassert rett under bybrua og er svært utsatt for kortslutning dersom det kommer i kontakt med forurenset vann fra bybrua, opplyser Faggruppeleder for Høyspent Rolf Terje Larsen i Jernbaneverket.

Drammen stasjon får FATC
I løpet av helga skal arbeidet med å oppgradere systemet for hastighetsovervåking sluttføres på strekningen gjennom Drammen stasjon og fram til Gulskogen. Dette innebærer bl.a. montering av signaler og skilt langs sporet.
ATC, som står for ”automatisk togkontroll”, er Jernbaneverkets system for hastighetsovervåking. Det finnes to utbyggingsgrader av systemet, delvis hastighetsovervåking (DATC) og fullstendig hastighetsovervåking (FATC). DATC overvåker at tog ikke passerer stoppsignaler (rødt lys), mens FATC i tillegg overvåker at maksimalhastigheten for strekningen ikke overskrides. På resten av strekningen Asker-Drammen ble FATC tatt i bruk sommeren 2013.  Les mer om FATC i denne artikkelen.

Nye skinner i Lieråstunnelen
I tunnelen mellom Lier og Asker fortsetter den påbegynte jobben med å bytte fire tusen spormeter med skinner. I tillegg skal det gjøres fjell- og vannsikringsarbeider hvor det blant annet skal monteres opp plater for vannsikring. Det skal også gjøres signaltekniske arbeider.

Dovrebanen

Fra lørdag 30. august kl. 08.20 til mandag 1. september kl. 05.30 stenger Dovrebanen mellom Dombås og Trondheim. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Dombås – Støren
På strekningen Dombås – Fokstua vil det bli gjort forberedende arbeider for montering av nye sugetransformatorer. På Hjerkinn stasjon skal det bygges ny plattform. Sør for Drivstua stasjon vil det bli arbeidet med rassikring. Det har tidligere vært snøras i dette området, og vi bygger nå et rasoverbygg i forlengelse av Øylia tunnel. Ved Drivstua stasjon skal det legges inn ny sporveksel. På distansen Soknedal – Støren blir det gjort underbygningstiltak og rassikring. På hele strekningen vil det foregå generiske kontroller. 
 

Sørlandsbanen

Hokksund - Kongsberg

Kommende helg stenges også deler av Sørlandsbanen på grunn av arbeider for en bedre jernbane. Mellom Hokksund og Kongsberg skal det jobbes i tidsrommet fra lørdag 30. august kl. 02:50 til søndag 31. august kl. 14.10. Les hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

På Hokksund stasjon skal det byttes sporvekselsviller og skinnekryss. På distansen Hokksund - Vestfossen vil det bli koblet inn nytt veisikringsanlegg ved Sem planovergang. Fra Darbu til Skollenborg vil det foregå kontroller av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. På Krekling stasjon skal en veibru som går over sporet rengjøres. På strekningen Skollenborg og inn mot Kongsberg vil det bli byttet skinner og det skal gjøres dreneringsarbeider.

Jærbanen

Nærbø - Egersund 

Fra lørdag 30. august kl. 18.30 til søndag 31. august kl. 18.00 stenges strekningen Nærbø - Egersund. Se hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

På Nærbø stasjon skal det skiftes en sporveksel

I forbindelse med fornyelsen av kontaktledningsnettet på Jærbanen, blir det strukket såkalt AT-line på strekningen mellom Egersund og Brusand. Dette gir stabil spenning på kontaktledningen. Dette arbeidet vil pågå i 24 timer fra kvelden 30.august.

Strekking av AT-line gir stabil spenning på kontaktledningen. Foto: Odd R Tjosevik