Flere parkeringsplasser på Eidsvoll

Parkeringsområdet på Eidsvoll stasjon er utvidet med 68 nye plasser. I tillegg har stasjonen fått nytt parkeringsmønster.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- For å skape en bedre parkeringsoversikt for de som kjører bil til Eidsvoll stasjon har vi valgt å separere oblat- og avgiftsplassene, sier John Eggerud, leder for Stasjoner på Oslo, Hoved og Gardermobanen i Jernbaneverket.

Grøntområdet som tidligere lå langs spor 1 på Eidsvoll stasjon, er erstattet med 68 nye parkeringsplasser for avgiftsparkering.

Den ordinære parkeringsplassen som tidligere besto av oblat- og avgiftsparkering er nå et oblatområde.

Her ligger de nye avgiftsparkeringen på Eidsvoll stasjon. Foto: Adriana Cvjetkovic.


Parkere på oblat- eller avgiftsplass?
Har du års-, måneds- eller ukeskort hos NSB skal du parkere på området merket for oblatparkering, sier Eggerud. Oblatparkering koster kr 50,- per måned og kan bestilles via SMS. Les mer om bestilling av sms-oblat på her.

Reiser du med ordinær togbillett (vanlig billett eller minipris) kan du parkere på området merket med avgiftsparkering.

Flere utvidelser
I løpet av høsten skal parkeringskapasiteten ved stasjonene på Romerike utvides med totalt 190 parkeringsplasser. Foruten de 68 ekstra parkeringsplassene på Eidsvoll stasjon, blir parkeringsplassen på Eidsvoll Verk utvidet med 69 plasser. Det blir også anlagt tre nye parkeringsplasser på Hauerseter, 16 på Leirsund og 19 på Frogner.