Ni av ti tog i rute i fjor

Persontogene i Norge oppnådde en samlet punktlighet på 91 % i 2013. Det er på samme nivå som i 2012. Jernbaneverket jobber aktivt videre med tanke på ytterligere bedring av punktligheten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Togene holder rutetidene best på strekninger med dobbeltspor. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

 Gjennom flere år er det gjennomført en rekke tiltak for å få togene mer i rute, en satsing som har gitt gode resultater. -Punktligheten i togtrafikken ble kraftig bedret i 2012, og vi er selvfølgelig glade for at vi i 2013 har klart å holde dette nivået, sier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Jernbaneverket. Likevel har 2013 gitt oss store utfordringer på enkelte strekninger. Særlig har Dovrebanen vært utsatt for forsinkelser etter storflommen på forsommeren. Dette rammet godstrafikken særlig hardt.

 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>
-Jeg er derfor veldig glad for at vi neste år vil bli i stand til å øke innsatsen innenfor vedlikehold og fornyelse, noe vi har sett gir gode resultater i form av bedre punktlighet, sier trafikkdirektøren.  Ikke minst er tiltakene som gjennom de senere årene har blitt utført i Oslo og i Oslotunnelen et godt eksempel på dette. –Jeg vil også berømme  NSBs og de andre togselskapenes aktive punktlighetsarbeid. Dette er i høy grad viktig for å holde togtrafikken i rute.   Årsaken til forsinkelser følges opp, vintervedlikeholdet er styrket både når det gjelder tog og infrastruktur, og satsingen på effektive stasjonsopphold fortsetter å gi resultater.

Best på dobbeltspor

Trafikkdirektøren er også glad for at intercityutbyggingen på det trafikkbelastede Østlandet nå er vedtatt. -Vi ser tydelig av statistikken vår at det er bedre punktlighet på strekninger med dobbeltspor, sier Kristiansen. Dagens intercitytog må fortsatt kjøre store deler av sine ruter på enkeltspor, noe som er sårbart for punktligheten. Jernbaneverket legger opp til å fornye signalanleggene etter en landsomfattende plan de kommende årene. Gamle signalanlegg er blant de store årsakene til forstyrrelser i togtrafikken. På Østfoldbanens østre linje er utprøving av framtidas signalanlegg, det felles europeiske ERTMS-systemet, nå i gang. Neste år starter utbyggingen for fullt på denne banen og deretter følger Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen som de neste.

97 % innenfor 10 minutter

Det er en del av bildet at det har blitt færre av de store forsinkelsene. Dersom vi hadde målt togenes punktlighet innenfor en margin på 10 minutter ville 97 % har vært i rute, poengterer Bjørn Kristiansen.

Godstrafikken

I godstrafikken oppnådde største selskapene CargoNet 79%, Cargolink 83% og Green  Cargo 73% innenfor en margin på seks minutter.  

 Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

 

2009

2010

2011

2012

2013

Alle persontog

86,6

85,5

88,6

91,2

90,6

Flytoget

94,3

92,0

94,3

96,2

96,1