Får sykkelskur og utvidet p-plass

I løpet av oktober blir det 46 nye parkeringsplasser for Lier holdeplass. 22 plasser er allerede klare.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lier holdeplass: 46 nye parkeringsplasser og to nye sykkelskur kommer i løpet av oktober. Foto: Terje Apenæs
Nå får pendlerne fra Lier holdeplass to parkeringsområder. Det ene er plassert med kort avstand fra holdeplassen, mens den andre er plassert på nedsiden av holdeplassen, nærmere bestemt i Tuverudveien. Denne parkeringsplassen er allerede klar og har plass til 22 biler.

I tillegg utvides parkeringsområdet ved holdeplassen med 24 nye plasser. Til sammen på de to parkeringsplassene får Lier holdeplass totalt 269 parkeringsplasser, mot 223 tidligere. Parkeringsplassene på holdeplassområdet vil stå klare i løpet av kort tid.

Samarbeidsprosjekt
Utvidelsen av parkeringsområdene ved stasjonen er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og Lier kommune, og er finansiert av midler gjennom Buskerudbysamarbeidet.

Samtidig får Lier holdeplass to nye sykkelskur med glass og tak som også er finansiert av Buskerudbysamarbeidet.

- Vi setter stor pris på initiativet fra Buskerudbyen som har bevilget penger til å utvide parkeringskapasiteten for både biler og sykler på Lier holdeplass, sier leder for stasjoner i Drammensområdet i Jernbaneverket, Terje Apenæs.