Karriere på skinner?

Jernbaneverket trenger flere motiverte og engasjerte lærlinger. I den forbindelse presenterer Jernbaneverket seg for elever ved flere videregående skoler.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Denne høsten har Sverre Kjensmo, faglig leder signal i Oslokorridoren, presentert signalmontøryrket for elever ved elektrofag ved Elvebakken, Kuben, Etterstad og Bjørnholt videregående skoler i Osloområdet.

Samarbeidsprosjekt

- For nærmere ett år siden inngikk vi et samarbeidsprosjekt med videregående skoler i Oslo. Tidligere har Oslo sporveier og heismontørene hatt et fruktbart samarbeid med skolene. Skolene hadde et ønske om å etablere et lignende samarbeidsprosjekt med oss, forteller Sverre Kjensmo.

Signalfrieri

Elevene ved VG1 satt som tente lys under fagpresentasjonsdagen ved Kuben videregående skole, som med sine 1400 elever er Oslos største videregående skole. Sammen med andre aktører fra elektrobransjen presenterte Sverre signalfaget for elevene.

- Vi besøker videregående skoler for å informere elever ved elektrofag om hva signalmontøren gjør. Senere i høst skal elevene hospitere en uke hos en bedrift, sier Sverre. Elevene velges ut blant skolene og Jernbaneverket har fire ledige plasser. - Utplasseringen vil gi elevene et innblikk i signalmontøryrket, samtidig som vi forteller elevene hva vi tenker og ønsker oss, sier han.

Aktiv læring

I løpet av hospiteringsuken får elevene lære litt om signalfaget og oppgavene til en signalmontør.
- Hver enkelt følges opp tett, og elevene vil også få mulighet til å bryne seg på koblingsarbeider, forteller Sverre.
- Elevene skal i samarbeid med de yngste montørene hos oss koble og montere ulike moduler. De skal også løse teoretiske oppgaver, sier Sverre. Elevene vil også få et innblikk i sikkerhet ved arbeid i og ved spor.
- Vi ønsker oss dyktige og engasjerte kandidater. Elevene skal også hospitere hos oss i januar, før de i mars søker seg videre til VG2. Dette er en gylden mulighet der elevene kan finne ut om de vil satse på en karriere som signalmontør, fortsetter Sverre.

Kompetansebehov

Jernbaneverket har et økende behov for signalmontører, og dette gjelder spesielt for Osloområdet.
- ERTMS vil føre med seg en endring i typen arbeidsoppgaver, og vi trenger folk som behersker gammelt og nytt system, forteller Sverre.

- Gjennom samarbeidet med Osloskolene får vi også mulighet til å bli kjent med elevene som hospiterer hos oss, noe som vil gi et bedre grunnlag når vi skal vurdere elevene som søker lærlingeplass hos oss. Jernbaneverket ønsker de beste kandidatene og vi ser nøye på oppmøte, holdning og kompetanse, sier Sverre.

Elever ved Kuben videregående skole.

Signalmontøren

Signalmontøren er en elektrofagarbeider som arbeider med vedlikehold og montering i ulike typer signalanlegg. Arbeidsoppgavene spenner fra å legge og skjøte kabler, montere kabler inn i apparatskap og koblinger inne i tekniske rom. Arbeidet handler også om feilsøking og feilretting. Signalmontørene har et stort sikkerhetsmessig ansvar for at signalanleggene fungerer som de skal.

Arbeidet består i å sørge for at togene kan kjøre trygt. Feil i signalanlegget kan føre til forsinkelser i togtrafikken. Feil kan for eksempel oppstå i gamle, slitte anlegg. Systemet fungerer slik at hvis det oppstår en feil går signalene i stopp.