Jernbaneverket overtar driftsansvar for terminaler

Jernbaneverket overtar driftsansvaret for godsterminaler og fortsetter arbeidet med å konkurranseutsette driften av dem.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra Alnabru godsterminal. Foto: Øystein Grue.Kjøpsavtalen, som ble signert i forrige uke, med RailCombi inkluderer de fastmonterte lastekranene på Alnabru og all annen jernbaneteknisk infrastruktur på terminalen i Norge, det vil si alle spor, sviller og signalanlegg.

– Der terminalene tidligere har vært delt i offentlige og private deler, blir alt nå offentlig, underlagt Jernbaneverket, forklarer leder for terminaler i Jernbaneverket Kjell Maudal. – Med en enhetlig styring og koordinering av alle områder på terminalen, vil vi tilrettelegge for mer konkurranse på terminalene, utdyper Maudal.


Bakgrunnen for overtakelsen er et oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 4.juli. i år, hvor det blant annet heter at:

… [D]riftsansvaret for jernbanegodsterminalene […] overføres til Jernbaneverket og at selve driften av terminalene konkurranseutsettes.

Videre i brevet ber Samferdselsdepartementet blant annet om en plan for hvordan konkurransen kan gjennomføres slik at regjeringens intensjoner med mest mulig effektiv konkurranse i driftingen av terminalene kan oppnås.

Terminalleder i Jernbaneverket, Kjell Maudal.– Det har til tider vært hektisk, men det har hele veien vært konstruktiv dialog mellom partene, understreker han. I tillegg til rask levering, har Maudal og Jernbaneverket også lyktes i å løse oppgaven billigere enn forventet. Regjeringen bevilget i revidert statsbudsjett 23,2 millioner kroner til oppgaven. Vi ender opp med å løse den på et lavere kostnadsnivå enn forventet.
 

Flere faser gjenstår

– Med disse kontraktsigneringene sluttføres første del av oppdraget fra departementet, konkluderer Maudal. Videre skal det lages lokale avtaler for hver enkelt terminal. – Vi skal i dialog med godsnæringen finne de mest optimale løsningene som sikrer konkurranse på terminalene, avslutter Maudal.