Historisk togopplevelse på Hønefoss

Sist helg gikk det for første gang på flere tiår persontog i rute mellom Hønefoss og Eggemoen. Det tenkes nå store tanker rundt opplevelser med tog og samferdsel i sentrum i byen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Hen stasjon var for anledningen gjenåpnet med både venterom og café.  <strong>Foto: Svein Hurum </strong>

Sist helg gikk det for første gang på flere tiår persontog i rute mellom Hønefoss og Eggemoen. Det tenkes nå store tanker rundt opplevelser med tog og samferdsel i sentrum i byen.

Norsk Samferdselshistorisk senter arrangerte sammen med Jernbaneverket og Norsk jernbanemuseum sist helg togturer fra Hønefoss oppover den gamle Randsfjordbanens nordlige del via Hen stasjon og til flyplassen på Eggemoen. Det ble kjørt to togavganger fra Hønefoss og turene ble totalt utsolgt på få timer. Rapportene fra turene i helga viser at arrangørene her har truffet godt.

Jan Helge Østlund-Det var veldig mange blide fjes å se, både på toget og langs linja, bekrefter Jan Helge Østlund som er styreleder i Norsk Samferdselshistorisk Senter. Østlund berømmer samarbeidet med Jernbaneverket og Jernbanemuseet som gjorde turene mulig. –Vi føler at vi har fått god hjelp og støtte, og ikke minst er vi møtt med  en entusiasme som gir oss tro på at vi her kan utvikle noe sammen, sier Østlund.


Norsk Samferdshistorisk Senter har sitt utspring i en lokal samling av bilder og gjenstander fra jernbane- og annen samferdselshistorie på Ringerike. Et omfattende bildemateriale er tatt vare på for ettertiden takket være lokale jernbanefolk som så verdien i å ta vare på denne delen av lokalhistorien. Med dette som utgangspunkt er det nå et bredt spekter av foreninger som har tilhold på Hønefoss stasjons gamle skifteområde. Her har senteret et eget togsett, de disponerer noen spor og ikke minst er det etablert både konferansefasiliteter og utstillingslokaler. Hver lørdag i sommerhalvåret er det åpent hus og særlig på de ulike temadagene er det stor tilstrømming av interesserte. Med i stiftelsen bak senteret er det foreninger som driver med busshistorie, veteranbiler, motorsykler og tråsykler, for uten altså jernbaneinteresserte. –Den brede sammensetningen er noe av nøkkelen til den store interessen, forklarer Østlund. I tillegg får vi god støtte av det lokale næringslivet som virker å ha tro på at vi her kan utvikle noe som blir et reisemål. Derfor har vi vært så ambisiøse at vi har tatt navnet Norsk Samferdselshistorisk senter.

Togturen sist helg ble kjørt med Norsk Jernbanemuseums stålvognstog og trukket av Di 3 616. Bak gikk Di 2 842 som nylig er overtatt av ildsjelene på Hønefoss. Sistnevnte representerer en loktype som det gjennom flere tiår var stasjonert fire av på Hønefoss for bruk i den omfattende skifte- og sidesportrafikken som hadde sitt utgangspunkt på denne stasjonen.

Helgens togtur gikk via det gamle jernbaneknutepunktet på Hen der det tidligere har vært både jernbanehotell og overgang mellom tog dampskip, og også i en periode avgrening til den for lengst nedlagte Sperillbanen. Her fikk man orientering om stedets historie før toget passerte Konduktørkulpen der togpersonalet ofte stoppet for en dukkert på varme sommerdager med godstogene. Endepunktet var Eggemoen flyplass der den gamle terminalen nå blir tatt vare på. Bygningene ble satt opp da tyskerne under krigen bygde jagerflyplass på Eggemoen, men stedet har  hatt både taubane og opplasting av tremasse lenge før den tid. Eggemoen flyplass er for øvrig nå i privat eie og er rustet opp til å kunne ta imot de fleste flytyper.
Log Di2 842 som nå tilhører Norsk Samferdselshistorisk senter. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>Lok di3 616 med tog på randsfjordbanens norlige del. <strong> Foto: Svein Hurum </strong>