Flere tog, twist og julestemning

Mandag morgen 15.desember var første hverdagsmorgen med nye togruter og flere tog. Jernbaneverket stilte med morgenfriske folk som delte ut informasjon på flere stasjoner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Morgenfriske folk fra Jernbaneverket informerte togpassasjerene om arbeidene som er gjort for å kunne kjøre flere tog fra mandag morgen. I midten samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>
Ruteomleggingen fungerte etter planen og det var blide fjes blant både togpassasjerer, jernbanens folk og samferdselsministeren selv.

- Det å kjøre så mange avganger at folk ikke lenger trenger å se på rutetabellen er den beste måten å få flere til reise kollektivt på, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Oslo S mandag morgen.

Jernbaneverkets trafikkdirektør Bjørn Kristiansen er veldig fornøyd med den jobben som er gjort. - De fleste tenker nok ikke over den kompleksiteten og alt arbeidet som ligger bak dette. - Man ser bare at det virker, og jeg er veldig takknemlig med tanke på den gode jobben som er gjort både med anleggene våre og med ruteplanen, sier Kristiansen.

Både NSB og Jernbaneverket hadde sine folk ute på forskjellige stasjoner og tog i forbindelse med ruteomleggingen i dag. Som kjent så betyr ruteomleggingen mer enn 100 flere tog i døgnet gjennom Oslo og Jernbaneverket informerte om alle arbeidene som er utført de siste årene for å gjøre dette mulig.

I Trøndelag betyr omleggingen en kraftig styrking av lokaltogtilbudet sør for Trondheim og på Sørlandsbanen er det innført tilnærmet to-timers frekvens i fjerntrafikken.