Fleire tog på Sørlandsbanen og Trønderbanen

Samferdselsdepartementet har nå gitt klårsignal for planane om to-timers-frekvens frå Oslo til Stavanger og lokaltog sør for Trondheim. Endringane kjem frå ruteskiftet i desember.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det blir flere tog å velge mellom fra Kristiansand stasjon.  <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
 
For Sørlandsbanen sin del så btyder dette at dagens togtilbod nesten blir dobla. Frå Oslo til Kristiansand auker det frå fem til åtte avgangar på kvardagar, medan det til og frå Stavanger aukar frå fire til sju togpar. Samstundes med at talet på avgangsr i fjerntrafikken på Sørlandsbanen aukare, vil óg rutetilbodet på Arendalsbanen auke tilsvarande slik at alle tog med unnatak for nattoget fortsatt får samband til og frå Arendal.

- Auka frekvens gjer jobbpendlarne ein betre kvardag, og styrker bo- og arbeidsregionane langs Sørlandsbanen, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

I Sør-Trøndelag blir det fleire lokaltog sør for Trondheim. Dei faste timesavgangane på Trønderbanen blir forlngea slik at dei nå skal gå heilt fra Steinkjer til til Melhus Skysstasjon. 12 av desse avgangane vil gå heilt til Lundamo. Fram til nå har det vore svært få lokaltog på denne strekninga.
- Betringa opner ein ny lokaltogmarknad sør for Trondheim. Det nye rutetilbodet vil forhåpentleg gje ei sterk auke i antall reisande og samstundes kan dette vere med å dempe presset på vegtrafikken i Trondheimsregionen, seier samferdselsministeren i ei pressemelding.

Lokaltogrutene fra Steinkjer forlenges sørover til Melhus og Lundamo. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong> 

  
 
 
.