Det nye dobbeltsporet mellom Holm - Nykirke

I mars 2014 går de siste salvene i den over 12 kilometer lange tunnelen forbi Holmestrand. Fullt gjennomslag betyr en helt ny fase i prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Høsten 2016 skal etter planen alt stå ferdig, og traseen bygges for hastigheter opp mot 250 kilometer i timen.

Banen knytter seg til dobbeltsporet ved Holm, sør for Sande. Etter ca. 1100 meter går banen inn i tunnel, og etter 12,3 kilometer ender tunnelen ved Helland bruer, og sporet kopler seg inn på Nykirke kryssingspor.

Det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke vil gi gevinst i form av redusert reisetid, økt kapasitet og ikke minst bedret punktlighet for regiontrafikken. I tillegg vil det bli redusert vedlikeholdsbehov knyttet til fjellskjæringer og dårlige grunnforhold.

Fakta om Holm - Nykirke
 • Lengde 14,2 km12,3 km i tunnel.
 • Kostnad: 5,45 milliarder 2013-kr.
 • To innganger til stasjonen (tre, medregnet heisen).
 • 13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene.
 • Dobbelporet tunnel: 133 m2 utsprengt tunnelprofil.
 • Fjellhall: 500 m2 utsprengt tunnelprofil (opp til 600 m2 inkl. kjellerrom).
 • Fjellhallen blir 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy.
 • Ferdig bygd blir stasjonshallen 30 meter bred.
 • Fra toppen av skinnene til innvendig tak blir det ca 12 meter.
 • Plattformene blir 250 meter lange.
 • 26 planoverganger nedlegges.
 • Økt kapasitet.
 • Redusert reisetid med 5 minutter.
 • Anleggsstart sommeren 2010.
 • Ferdig høsten 2016.
Prosjektet er delt opp i fem hovedentrepriser, dagsone og tunnel:
 • Holm: 1,9 km tunnel, 1,6 km dagsone. Skanska har entreprisen på 392 mill. kr.
 • Sjøskogen: 4 km tunnel. Leonhard Nilsen & sønner har entreprisen på 609 mill. kr.
 • Fibo: 1,9 km tunnel. Skanska har entreprisen på 404 mill. kr.
 • Stasjonen: 2,4 km tunnel. Skanska har entreprisen på 982 mill. kr.
 • Snekkestad: 2,1 km tunnel, 0,3 km dagsone. Marti/IAV har entreprisen på 414 mill. kr.

  I tillegg kommer innredningsentreprisen på stasjonen, kollektivterminalen og de jernbanetekniske entreprisene.


Nye Holmestrand
Dagens jernbanetrase går igjennom Holmestrand sentrum og beslaglegger arealer sentralt i byen. Disse områdene kan frigjøres til for eksempel byutvikling når det nye dobbelsporet tas i bruk. Hva den nedlagte linjen skal benyttes til, blir avgjort i dialog med kommunen.

Ny stasjon inne i fjellet
Den nye stasjonen for Holmestrand vil bli liggende inne i fjellet og dagens stasjonsområde blir gjort om til en kollektivterminal for blant annet busser og drosjer.Tunnelhallen får skifergulv og hvite betongvegger. Hallen skal inneholde fire spor og to plattformer, og det settes inn lyddempende materialer i hele stasjonsområdet.
– Så vidt vi vet blir dette den første togstasjonen i verden som kombinerer plattformer og tog som kjører gjennom i 250 kilometer timen gjennom stasjonen, forteller prosjektleder Morten Klokkersveen.
Trykkavlastningstunnel er et av flere tiltak som skal forhindre at folk på perrongen skal oppleve et ubehagelig trykk hver gang passeringstogene kjører forbi. I tillegg er tunnelinngangene formet som trompeter. Stasjonen inne i fjellet får to innganger, én i nord hvor dagens stasjon ligger, og én ved bensinstasjonen i Holmestrand sentrum.

Fjellheis
En heis skal frakte passasjerer fra toppen av fjellet ned til stasjonen. Heisen kan sees som en tredje inngang til stasjonen.

Fakta om heisen
Jernbaneverket bygger heisen, som er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.

 • Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
 • Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
 • 70 meter fra topp til bunn
 • To heiser
 • Koster 48 millioner
 • 30 sekunders heistur
 • Ferdig til åpning 2016