Bygger fem stasjoner på 11 uker

I løpet av 11 uker skal hele fem stasjoner på Østfoldbanen Østre linje gjennomgå en total modernisering. Etter ombyggingen blir stasjonene blant landets aller mest moderne.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Travel aktivitet rett før Østre linje stnges for tog i 11 uker og hele banen blir anleggsområde. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>
-Dette er en historisk begivenhet, sier prosjektleder Erik Munch-Søegaard. Aldri før siden banen var ny har Østfoldbanen Østre linje gjennomgått større forandringer.  Samtlige av banens stasjoner fra Ski til Mysen blir i løpet av sommeren totalt forandret. Rundt 300 millioner investeres bare nå i sommer og om vel ett år blir banen landets første med det topp moderne felles europeiske signalsystemet ERTMS.  –Jeg opplever det som fascinerende å få være med å bygge og å oppleve et prosjekt med så store ringvirkninger, sier Munch-Søegaard. Han og de andre i prosjektet går nå inn i svært travel sommer.

Her får du informasjon om trafikkopplegget i sommer (NSB).

Prosjektdirektør for ERTMS-utbyggingen Jarle Rasmussen og prosjektleder for stasjonene Erik Munch-Søegaard er spente foran sommeren.

Det er altså på stasjonene de store arbeidene nå skjer, her er en oversikt over hva som skal gjøres:

Kråkstad stasjon
Det skal bygges to nye sideplattformer i henholdsvis 250 og 240 meters lengde. Dermed blir det god plass til å håndtere doble togsett.  Stasjonen får helt nye spor, med ny underbygning der massene under sporene er skiftet ut helt ned til 1,5 meter under skinnegangen. I tillegg til de to gjennomgående togsporene bygges det også et nytt stikkspor for bruk av arbeidsmaskiner. Det bygges et nytt hus på 50 m2 for tekniske installasjoner som skal huse innretninger og utstyr til det nye signalsystemet og teleinstallasjoner. Stasjonen får også nytt kontaktledningsanlegg, nye føringsveier for kabler og alle gamle tele- og el-anlegg skiftes ut.

Det bygges en ny type vegsikringsanlegg (BUES 2000) for planovergangen på stasjonen. Denne får adskilte felt for gående og kjørende slik at de myke trafikantene får en egen gangveg med egen bom for passering av sporene.  Det bygges ramper til plattformene etter reglene for universell utforming, plattformene får ledelinjer, informasjonsanlegg, ny belysning og nye leskur. – Kråkstad stasjon er vernet og vi må ta en rekke hensyn til dette i arbeidene, forteller prosjektlederen. Vi må ivareta de kulturhistoriske minnene på stedet og det nye bygget må også tilpasses den gamle bygningsmassen. Nye og høyere plattformer har vært en av utfordringene. Her har vi funnet en løsning som sikrer at den fredete stasjonsbygningen ikke bygges ned på den ene siden, men at er plass og rom nok rundt den for å ta vare på den opprinnelige utformingen. Det har vært et tett og godt samarbeid med Ski kommune og Fylkeskonservatoren for å finne fram til gode løsninger på Kråkstad.

Tomter stasjon
På Tomter blir det gjort arbeider som er nokså like de på Kråkstad. Det bygges to nye gjennomgående spor, ny underbygning, nye sideplattformer, og nytt kontaktledningsanlegg. Det bygges nye leskur, teknisk hus, belysning og informasjonsanlegg. Tomter stasjon har ikke stikkspor. I samarbeide med Hobøl kommune bygges det en ny rundkjøring ved stasjonen som skal kunne brukes av busser og det lages en ny veiadkomst.  Planovergangen blir av samme type som på Kråkstad, med adskilt trafikk for gående og kjørende.

Spydeberg stasjon
Stasjonen blir utstyrt og får løsninger av samme type som på Kråkstad og Tomter. Spydeberg får i tillegg en overgangsbru over sporene. Denne utstyres med trapper og heiser og blir av samme type som overgangsbrua på Råde stasjon. Årsaken er at Spydeberg har faste togkryssinger og at en overgangsbru dermed gir en bedre løsning og tryggere trafikk.

Askim stasjon
Det som vil skille Askim fra de øvrige stasjonene er at det bygges en undergang under sporene rett ved stasjonsbygningen. Denne undergangen får, som alle de andre stasjons-løsningene, universell utforming med heis og trapper. Planovergangen for biler blir hvor den er, men anlegget blir erstattet av et nytt. Undergangen på stasjonen blir ventelig også en god løsning for gangtrafikken lokalt i Askim sentrum.   Askim stasjon skal også ha et stikkspor i tillegg til de to gjennomgående togsporene. – Vi ønsker også å engasjere lokalmiljøet for eventuell utsmykking av undergangen, sier prosjektleder Munch-Søegaard.
Askim stasjon vil sammen med Kråkstad, Tomter, Spydeberg og Mysen bli totalt forandret i løpet sommeren. 

Mysen stasjon
Mysen stasjon er endestasjon for det meste av lokaltrafikken på Østre linje. Derfor må det i tillegg til øvrige anlegg også legges til rette for hensetting av tog over natten i Mysen. Stasjonen får som på alle de andre nye gjennomgående togspor med ny underbygning og nytt kontaktledningsanlegg. Det bygges også her to nye sideplattormer i 250 meters lengde med tilhørende ledelinjer, belysning og informasjonsanlegg. Nye leskur og teknisk hus, føringsveier, drenering og kabler hører også med. Mysen stasjon får i tillegg et spor mellom de to gjennomgående togsporene med plass til å parkere to togsett. I tillegg bygges det et stikkspor i stasjonens nordre ende med plass til ett togsett. På Mysen skal det også bygges en ny overgangsbru over sporene av samme type som på Råde. Denne overgangsbrua kommer på plass neste år. Hovedentreprenør på sommerens arbeider er Grimsrud AS, mens Baneservice AS står for jernbaneteknikk og KL-Sørvis for kontaktledningsarbeider.

-Det er altså enormt mye som skal bygges i løpet av disse 11 ukene, sier Erik Munch-Søegaard. I tillegg vil det også pågå andre typer aktiviteter på og langs banen mens den er stengt for ordinær trafikk. Det skal vedlikeholdes, forberedes for det kommende signalanlegget og kommunene skal gjøre arbeider tett inntil jernbanen.

Prøvestrekning og gode erfaringer


Som kjent har det siden i fjor høst pågått prøvekjøringer med det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS på strekningen Rakkestad – Sarpsborg. –Vi er godt fornøyde med resultatene av dette så langt, sier prosjektdirektør for ERTMS-utbyggingen, Jarle Rasmussen. Prøvekjøringene vil fortsette og til høsten skal en ny arbeidsmaskin for kontaktledningsarbeider (type LM7) med ERTMS-ombordutrustning også prøves ut på strekningen.  Samtidig pågår et tett samarbeid med NSB for å få på plass et godt opplæringsprogram for førerne som skal bruke det nye systemet, og det foregår en godkjenningsprosess med Statens Jernbanetilsyn. Målet er å få godkjent Rakkestad – Sarpsborg for vanlig ordinær trafikk med ERTMS i februar 2015 som landets første strekning, forteller Rasmussen.

De arbeidene som skjer på Østre linjes stasjoner i sommer er den aller største jobben i prosjektet. Neste sommer skal alle tekniske installasjoner på plass og funksjonstestes før hele banen skal åpnes som ERTMS-bane. ERTMS-systemet på Østre linje leveres av Bombardier.

Men for de vanlige togpassasjerene blir det en stor forbedring i form av nye stasjoner allerede etter 11-ukersperioden med buss for tog. 7.september skal togene begynne å gå igjen, det er bare tiden og veien!

Interessert i ERTMS-systemet? Les mer her!

Bygging av nye spor i gang på Mysen stasjon.