Bedre lyd og bilde på stasjonene

Som et ledd i å gi Jernbaneverkets og jernbaneforetakenes kunder bedre informasjon på stasjonene, starter nå oppgraderingen av informasjonsanlegget på en rekke stasjoner i Akershus og Hordaland.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nye anvisere på Skøyen stasjon i Oslo. I bakgrunnen synes retningebestemt høytaler (gul sirkel)

Dette gjør vi for å møte kundens forventninger til informasjon, enten togene går i rute eller av ulike årsaker er forsinket.  Stasjonene vil få nye skjermer og høyttalere som gjør det mulig å gi mer informasjon. Et av våre mål er rask responstid fra et avvik oppstår til informasjonen går ut, fordi vi vet at kundene forventer hurtig og hyppig oppdatering via sine foretrukne kanaler. Et oppgradert informasjonsanlegg vil øke både kvaliteten og hyppigheten på informasjonen fra Jernbaneverket.

Stasjonene vil få flere skjermer enn i dag, og lesbarheten på de nye skjermene er betydelig forbedret og tilpasset krav til universell utforming. Nye skjermer på plattform gir mulighet for å vise informasjon om lengden på toget og hvilke servicetilbud som fins i toget. Slik kan kunden lett finne sin foretrukne vogn i toget, og vite hvor på plattformen hun bør stille seg.  Kundene vil i liten grad bli påvirket. Arbeid som krever stans i togtrafikk blir utført på natten eller i perioder på døgnet hvor det ikke kjører tog.

Strekningen Asker – Eidsvoll verk og Ski

I Akershus vil disse stasjonene få oppgradering av informasjonsanleggene:

- Asker, Slependen, Sandvika, Blommenholm

- Lillestrøm, Leirsund, Lindeberg, Jessheim, Hauerseter, Oslo Lufthavn, Eidsvoll verk

- Ski

Arbeidene starter på Ski stasjon. Alle stasjonene er planlagt ferdigstilte til jul, forteller byggeleder Mary-Ann Fallan i Jernbaneverket.

Bergensbanen
Seks stasjoner fra Bergen til Evanger skal også få oppgraderte skjermer og høyttalere. Bolstadøyri, Dale, Evanger og Trengereid får ny monitor, samt noe supplering av høyttalere
På Arna skal lyden bedres ved at det blir satt opp flere høyttalere på stasjonsområdet og i undergangene. Her kommer det også nye skjermer.
 – Det vil bli montert fire nye anvisere og fem nye monitorer, sier byggeleder Kim Antonsen i Jernbaneverket.
Bergen stasjon vil få helt nytt høyttaleranlegg i tillegg til monitorer og anvisere. Totalt sett vil det bli montert opp tolv anvisere og åtte monitorer. Informasjon om togtrafikken vil dermed bli tilgjengelig flere steder på stasjonsområdet enn i dag. 

Høytalere for større stasjoner. Foto: Kim Antonsen