Arbeidshelg på sporet i Vestfold

Førstkommende helg stenger hele Vestfoldbanen for planlagte anleggs- og vedlikeholdsarbeider. Banen er stengt fra fredag kveld til og med søndag. Lørdag kveld stenges også strekningen Skøyen-Drammen i drøye tolv timer.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontroll av kontaktledningsanlegget er en av mange aktiviteter som står på helgas arbeidsplan. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)Vestfoldbanen er stengt mellom Drammen og Skien fra fredag 24. oktober ca. kl. 21:00 fram til mandag morgen den 27. oktober kl. 04:15.

I tillegg er Drammenbanen mellom Skøyen og Drammen stengt fra lørdag 25. oktober ca. kl. 19:45 fram til søndag kl. 08:30. Stengingen omfatter også Spikkestadbanen.

Mens disse banestrekningene er stengt for togtrafikk, organiserer togselskapene alternativ transport. Les mer informasjon om dette på nettsidene til NSB og Flytoget.

Vestfoldbanen
Mens banen er stengt gjøres en rekke vedlikeholdstiltak for å bedre regulariteten. Dette gjelder blant annet vedlikehold av stikkrenner, kontroll av kontaktledningsanlegget og bytte av sviller. Ved en landbruksovergang i Stokke gjøres pakking av pukken som holdes sporet på plass, og mellom Sandefjord og Lauve byttes isolerte skjøter.

- Isolerte skjøter er viktige fordi de viser toglederne hvor togene befinner seg på toglinja. Bytting av disse skal forebygge signalfeil, sier banesjef for Vestfoldbanen, Bjørn Ståle Varnes.

Det blir dessuten utført forberedende arbeider i forbindelse med ny jernbanebru over Dronningens gate i Larvik. Ny bru settes inn sommeren 2015.

- Før vi kan bytte selve brua er det en del forberedende arbeider som må til. I løpet av denne helgen skal vi borre og pele ned seks stålkjernepeler som nytt fundament for fremtidig bru, sier Varnes.

Som følge av arbeidene blir bilveien under brua stengt for trafikk i perioder.  Omkjøringsvei blir skiltet.

Holm-Nykirke
Mellom Holm og Nykirke bygger Jernbaneverket 14,3 kilometer med nytt dobbeltspor som åpnes høsten 2016. I begge ender av parsellen skal det denne helga legges inn midlertidige sporveksler slik at skinnegående maskiner kan kjøre inn og ut av anleggsområdet mens de jernbanetekniske anleggene bygges.

Farriseidet-Porsgrunn
På denne strekningen, hvor 22,5 kilometer med dobbeltspor skal stå ferdig høsten 2018, er det omfattende anleggsaktivitet. I helga gjøres bl.a. arbeider med omlegging og flytting av Bjørntvedt sidespor til brua som krysser det nye dobbeltsporet ved Norcem på vei inn til Porsgrunn. Her utføres bl.a. utlegging av pukk, kabelarbeider, boring av mastefundamenter og andre jernbanetekniske arbeider.

På Vallemyrene blir det sprengningsarbeider og masseflytting nær sporet, og det gjøres fjellrensk på strekningen Larvik-Kjose. I Larvik og på Vallemyrene skal det også bores fundamenter til kontaktledningsmaster.

Drammenbanen
I de tolv timene som Drammenbanen blir stengt, gjøres det også ulike vedlikeholdsoppgaver. Blant annet skal gamle skinner på Slependen byttes ut med nye, og det blir kontroller av både signal- og kontaktledningsanlegget mellom Asker og Lysaker.

Det skal også gjøres kontaktledningsarbeider i samband med at Statens vegvesen bygger ny bru over sporene ved Heggedal stasjon på Spikkestadbanen.