Arbeidshelg på Dovrebanen og Sørlandsbanen

Førstkommende helg skal Jernbaneverket utføre planlagte anleggs- og vedlikeholdsarbeider på Dovrebanen og Sørlandsbanen. Strekningene stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Denne helga utfører Jernbaneverket de siste signalarbeidene på det nye vendesporet på Eidsvoll stasjon. Her er prosjektleder for signalarbeidene, Anne-Britt Killi sammen med Signaltekniker Øystein Andresen fra Siemens. (Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket).

Jernbaneverket utfører arbeider på Hoved- og Dovrebanen og strekninen mellom Eidsvoll Verk-Tangen/Hamar er stengt fra lørdag 1. november klokka 02.00 til mandag 3. november klokka 03.30. NSB organiserer alternativ transport. Informasjon om dette finner du her.

Eidsvoll stasjon
I to døgn, fra natt til 1. november og til klokken 03.30 natt til mandag 3. november, skal Jernbaneverket utføre diverse signaltekniske arbeider i sporet ved Eidsvoll stasjon og noen hundre meter nordover. Dette er det siste oppholdet i togtrafikken før de nye vendesporene kan tas i bruk i og skal i all hovedsak brukes til å justere sporfeltet og kontrollere signalanlegget.

Når trafikken settes igang igjen mandag morgen, vil det være nedsatt hastighet med 40 km/timen fra stasjonen og en drøy kilometer videre nordover fram til 16. november. Da vil anlegget være ferdig innkjørt slik at høyere hastighet kan benyttes.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk aktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei i hovedsak står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor i oktober 2015.

Mens Dovrebanen er stengt til helga skal det gjøres anleggsarbeid en rekke steder på strekningen. Omfattende arbeid med boring, sprenging og graving nær sporet skal bl.a. utføres ved Korslund og ved Strandlykkja stasjon. Mellom Narviktangen og Strandlykkja skal sporbyggertoget legge spor, og i tillegg gjøres ulike jernbanetekniske arbeider flere steder på strekningen.

Vedlikeholdsarbeider mellom Strandlykkja og Ottestad
Også denne helgen skal det utføres vedlikeholdsarbeider på Dovrebanen.  

Det gjenstår noe etterarbeid ved Strandlykkja stasjon der et arbeidstog sporet av natt til mandag. Denne helgen skal det bores et mastefundament og settes ned ny kontaktledningsmast i spor 2, slik at strømforsyningen fungerer som normalt.

På strekningen mellom Tangen og Stange skal et borrtog etablere til sammen 20 mastefundamenter for nye kontaktledningsmaster.

Sør for Hamar skal to gamle stikkrenner under sporet byttes ut med nye. Dette gjelder stikkrennene som ligger sør for Espa stasjon og sør for Ottestad stasjon.

Arbeidet med på skifte ut kontaktledningen mellom Egersund og Sandnes pågår hver eneste natt, men denne helgen skal det jobbes sammenhengende ett døgn på strekningen Egersund – Vigrestad. Det betyr at det går buss for tog på denne strekningen. Arbeidene pågår fra kl. 06:30 lørdag til søndag morgen 06:00.

Ny strømforsyning på Sørlandsbanen
I perioden lørdag 1. november klokka 06.34 til søndag 2. november klokka 06.00 utfører Jernbaneverket arbeider på strekningen Egersund-Vigrestad. Informasjon om alternativ transport finner du her (NSBs nettsider).

På Egersund stasjon fortsetter arbeidet med ombygging av kontaktledningsanlegget, forteller prosjektleder Magne Nordgård i Jernbaneverket.
 – Vi skal demontere gammel ledning og strekke ny i hovedsporet forbi hele stasjonen, ca. 1600 meter. I tillegg fjernes to gamle åk for kontaktledning, ett nytt oppheng for signal skal monteres, samt to hovedsignaler kobles om til nye i nordenden av plattformene på stasjonen.

På strekningen Hellvik – Ogna skal det ryddes for trær og kvist etter arbeider i forrige togfrie periode (3 uker siden), og monteres gjerder og avskjerming i skjæringer som en del av beskyttelse mot høyspentanlegg.

Arbeid med montering av nye åk på Ganddal stasjon sommeren 2014 foto: Kårleiv Kristoffersen