Helgens arbeider på jernbanen

Denne helgen skal Jernbaneverket utføre ulike arbeider flere steder på Hovedbanen. Samtidig pågår det planlagte ukesarbeidet på Dovrebanen ut uken. Det kjøres ikke tog mellom Oslo S – Grorud og Eidsvoll - Dombås.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Svillebytte på Dal. Foto: Lars Frøystein
Hovedbanen
Jernbaneverket stenger Hovedbanen mellom Oslo S og Grorud stasjon helgen 4. – 5. oktober for å utføre arbeider på sporet. I Brynsbakken skal det bygges føringsveier og fem kryssinger under sporet for føring av signalkabler.

Det skal også settes ned 20 trekkekummer mellom Etterstad og Nyland. En trekkekum er en kum beregnet for kabler – i motsetning til for eksempel vannkum, sandfang, brannkum også videre.

Vi bruker trekkekummer som “veikryss” for kabler, hvor føringsveier avgrenses i flere retninger. På det meste vil tre samtidige arbeidslag være i sving, og det skal arbeides døgnkontinuerlig.

Disse arbeidene er forberedelser til et nytt signalsystem som kalles full automatisk togkontroll (FATC), som gir mulighet for hastighetsovervåkning av togene på strekningen.

Les mer om alternativ transport på NSBs nettsider

Dal stasjon 3 .- 6. oktober
Her skal det utføres vedlikeholdsarbeid for å utbedre en solslyng som oppstod i sommer. Videre skal det utføres et masseskift på ca. 30 meter i spor én . I tillegg skal det skiftes ut enkelte sviller og skinner i det samme området.

Jessheim stasjon
På Jessheim stasjon skal det bygges nye føringsveier og etableres nytt kontaktledningsanlegg. Det midlertidige sporet skal rives og sporet skal legges tilbake til opprinnelig sted.

Vestfoldbanen
Stokke planovergang stenges på kvelden og natten mellom fredag 3. oktober og
søndag 5. oktober i tidsrommet 21.00-06.00. Arbeidet gjøres på natta når det ikke kjøres tog

- Sist helg ble massen som ligger under togsporet i planovergangen skiftet ut med ny. I tillegg ble det etablert nye skinner og nytt vegdekke. Denne helgen skal den nye massen pakkes med en pakkmaskin slik at togspor og vegdekke blir jevnt å kjøre på, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Ingebjørg Seland Bjørgum.

Planovergangen blir stengt for gjennomkjøring og omkjøring blir skiltet. Det legges til rette for at utrykningskjøretøy, busser og myke trafikanter kan passere planovergangen i arbeidsperioden.


Totalfornyelse: Slik så planovergangen ved Stokke stasjon ut når massen under sporet ble skiftet ut sist helg. Nå er planovergangen utstyrt med ny pukkmasse, skinner, sviller og vegdekke. Foto: Ingebjørg Seland Bjørgum