Arbeid på flere banestrekninger i helga

Det blir en travel helg, med arbeid på flere banestrekninger i helgen 26.-29. september. Togene erstattes med buss på de banestrekningene det skal utføres arbeider.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det jobbes døgnet rund på flere av banestrekningenen som er stengt i helgen. Foto: Øystein Grue

Vestfoldbanen
Fra lørdag 27. september kl. 02.00 til mandag 29. september kl. 03.00 blir Vestfoldbanen stengt, og det kjøres buss mellom Drammen og Skien. Det skal utføres arbeider flere steder langs banen mens den er stengt:

Prosjektet Holm – Nykirke har arbeider på Holm og på Fegstad. Det er snakk om forberedelser for en fremtidig innkobling av det nye dobbeltsporet som er under bygging. I begge ender skal det legges inn en anleggsveksel (sporveksel) og denne september helgen blir det gjort forberedelser i form av montering og flytting av kontaktledning, kapping av kabelkanaler og –lokk, etablering av kummer, gjennomføringer, fundamenter og samt diverse grunnarbeider. 

Det skal også utføres vedlikeholdsarbeider langs hele Vestfoldbanen, under strømbruddet.Stort sett hele strekningen mellom Drammen og Stokke skal pakkes med pakkmaskin, det betyr at det blir trafikk på sporet, selv om banen er stengt for ordinær trafikk.   

Mellom Tønsberg og Larvik skal det i tillegg utføres kontroll av kontaktledningen på deler av strekningen.

I Stokke skal det gjøres arbeider med planovergangen. Det skal foretas en masseutskifting under planovergangen. Dette innebærer at Storgata stenges for gjennomkjøring ved planovergangen mens arbeidene pågår.  Det legges til rette for omkjøring over sporet i nærheten, dette skiltes særskilt.      

På Lauve stasjon mellom Sandefjord og Larvik skal det byttes drivmaskiner (maskiner som sørger for at sporvekslene fungerer).

Mellom Larvik og Skien blir det også hektisk aktivitet. Oppgraderingen av Farris jernbanebru fortsetter, og denne helgen er det klart for skinnebytte på brua.  Det er også planlagt å bytte skinner på en 450 meter lang strekning ved Kjose, og i Bjørkedalen mellom Eidanger og Oklungen skal det byttes sviller.

Prosjektet Farriseidet – Porsgrunn benytter den togfri perioden til å utføre spornære arbeider mellom Eidanger og Porsgrunn stasjon. Det er hovedsakelig grunnarbeider som boring, sprengning nær sporet, samt fjerning av vegetasjon som utføres mens banen er stengt.

Kontaktperson i Jernbaneverket:
Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Riis tlf. 400 27 530  
rica@jbv.no

Sørlandsbanen
Sørlandsbanen stenges mellom Moi og Stavanger fra 26. september kl. 23.15 til 28. september kl. 23.15. Mens banen er stengt vil det utføres arbeider mellom Moi og Egersund.  Det settes opp alternativ transport mellom Moi og Stavanger.

Kontaktperson i Jernbaneverket
Kommunikasjonssjef Henning Lode tlf. 916 69 650 
hlode@jbv.no

Bergensbanen
Bergensbanen stenges mellom Bergen og Hønefoss fra 26. september kl. 22.25 til søndag 28. september kl. 07.55. Geilo – Ål vil være stengt frem til 28. september kl. 11.30. Enkelte avganger erstattes ikke med buss, les mer på nsb.no  

Kontaktperson i Jernbaneverket
Kommunikasjonssjef Inge Hjertås tlf. 916 50 176
ihj@jbv.no

Meråkerbanen, Trønderbanen og Nordlandsbanen
Fra lørdag 27. september kl. 07.00 til søndag 28. september kl. 23.00 stenges strekningene Trondheim S – Bodø og Trondheim S – Storlien. Enkelte tog erstattes ikke av alternativ transport. Les mer på nsb.no

Mellom Trondheim og Steinkjer er det planlagt arbeider flere steder denne helgen. På Ranheim stasjon i Trondheim er det svillebytte samt asfaltering av perrongen. I tillegg byttes det til LED-lamper i alle signaler. Mellom Vikhammer og Stjørdal blir det krattknusing. I forbindelse med dobbeltsporet mellom Hell og Værnes settes det opp en støttemur. Og på Langstein stasjon litt lenger nord er det bytte av stokkskinne og tunge. Ved Krokstaåbru er det både sville- og skinnebytte.

Byggetrinn 1 på Værnes holdeplass går sin gang. Denne helgen skal det monteres glass i gangbroen som går fra terminalen og til venterommet over holdeplassen. Over sporet skal det monteres bæresystem for fasadeplater som skal settes opp på vestsiden av sporet. Den nye plattformen er for det meste ferdig, og denne helgen skal den kompletteres med de toppelementene som skal ligge nærmest sporet. Det skal også gjøres arbeider i sporet, blant annet skal det flyttes litt for å legge til rette for et fremtidig spor 2 forbi Værnes holdeplass.  Etter arbeidshelgen er vi kommet enda et skritt nærmere åpningen av byggetrinn 1 ved holdeplassen, som er planlagt 21. november.

Krogstadelva bru på Meråkerbanen skal også oppgraderes med nye skinner og sviller denne helga. I tillegg skal byttes en stikkrenne under sporet.  

På Nordlandsbanen skal det legges inn tre nye ståltraubruer mellom Steinkjer og Stod. Mellom Bjerka og Mo er det stikkrennebytte på to steder. En stikkrenne skal skiftes mellom Rognan og Fauske. På Malmbanen mellom Ørtfjell og Mo i Rana skal det byttes smådeler flere steder. Mellom Lønsdal og Rognan skal sporet flyttes. Her er både robel og pakkmaskin i sving. Pakkmaskinen går for øvrig mellom Fauske og Bodø fra lørdag klokka 22.00 til søndag klokka 05:00.

Kontaktpersoner i Jernbaneverket
Arbeider på Værnes holdeplass:
Kommunikasjonsrådgiver Anne Rognes tlf.  415 05 253
rogann@jbv.no

Øvrige arbeider på Nordlandsbanen og Meråkerbanen:
Kommunikasjonssjef Dag Svinsås tlf. 916 72 525
dags@jbv.no