2014

 • Historisk togopplevelse på Hønefoss

  Sist helg gikk det for første gang på flere tiår persontog i rute mellom Hønefoss og Eggemoen. Det tenkes nå store tanker rundt opplevelser med tog og samferdsel i sentrum i byen.

 • Stor konferanse om InterCity-utbyggingen

  27. oktober arrangerer Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet konferansen: InterCity-utbyggingen - status og utfordringer framover. Det blir en spennende dag. Meld deg på nå!

   27. oktober arrangerer Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet konferansen: InterCity-utbyggingen - status og utfordringer framover. Det blir en spennende dag. Meld deg på nå!
 • -Korleis utvikle Gjøvikbanen?

  Regjeringa ber Jernbaneverket vurdere kva som må til for å få meir trafikk på Gjøvikbanen. Nye tog, fleire tog, kryssingsspor og trasebetringar er mellom tiltaka som skal sjåast på.

 • Storjobb stenger Dovrebanen i en uke

  I uke 40 skal det jobbes høyt og lavt en rekke steder på Dovrebanen. Strekningen mellom Eidsvoll og Dombås blir stengt mens Jernbaneverket og andre aktører utfører planlagt arbeid på sporet.

 • Arbeid på flere banestrekninger i helga

  Det blir en travel helg, med arbeid på flere banestrekninger i helgen 26.-29. september. Togene erstattes med buss på de banestrekningene det skal utføres arbeider.

 • Ruvende snøoverbygg klart på grensen

  Det nye Grensebygget på Ofotbanen står nå klart foran vinterens snømengder. 289 meter langt og med kraftig stålkonstruksjon sikrer det togtrafikken over en krevende strekning.

 • -Kvifor stoppar alle toga av éin signalfeil?

  Nettstaden Tek.no har stilt spørsmålet. Jernbaneverkets Kjell Holter gir svara.

 • Bedre lyd og bilde på stasjonene

  Som et ledd i å gi Jernbaneverkets og jernbaneforetakenes kunder bedre informasjon på stasjonene, starter nå oppgraderingen av informasjonsanlegget på en rekke stasjoner i Akershus og Hordaland.

  Nye høyttalere utplasseres på jernbanestasjoner.
 • Fleire tog på Sørlandsbanen og Trønderbanen

  Samferdselsdepartementet har nå gitt klårsignal for planane om to-timers-frekvens frå Oslo til Stavanger og lokaltog sør for Trondheim. Endringane kjem frå ruteskiftet i desember.

 • Helgearbeid på jernbanen

  I helga 19.9 – 21.9 skal flere fornyelsesprosjekter og vedlikeholdsarbeider på Lillestrøm stasjon, Kongsvingerbanen og Sørlandsbanen gjennomføres.

  Ingressbilde