2014

 • Viktig kontroll av Minnesund bru

  I uke 40 startet spesialinspeksjonen av den 89 år gamle jernbanebrua som strekker seg over Minnesund.

  Illustrasjonsbilde.
 • Karriere på skinner?

  Jernbaneverket trenger flere motiverte og engasjerte lærlinger. I den forbindelse presenterer Jernbaneverket seg for elever ved flere videregående skoler.

  Illustrasjonsbilde
 • 17,7 milliarder til Jernbaneverket i 2015

  Regjeringen foreslår samlet en bevilgning på 17,7 milliarder kroner til Jernbaneverket neste år. Det betyr en økning på 1,5 milliarder. Nesten 11,3 milliarder går til investeringer og 6,5 milliarder til drift og vedlikehold.

 • Rekordhøyt jernbanebudsjett, men vedlikeholdet henger etter

  Regjeringen foreslår et rekordhøyt budsjett til Jernbaneverket i 2015. Det er en stor og positiv satsing på å bygge ny og moderne jernbane i Norge, men budsjettet som går til vedlikehold av banestrekningene, er fremdeles for lavt. Etterslepet på vedlikehold vil fortsatt øke.

 • Dødsulykke på tunnelanlegget i Holmestrand

  En 35 år gammel mann omkom fredag 3. oktober i en arbeidsulykke på Jernbaneverkets dobbeltsporanlegg Holm-Nykirke. Ulykken skjedde under tunnelarbeid i Holmestrandporten

  ingressbilde
 • Mange jobber gjort på Dovrebanen

  Mens Dovrebanen har vært stengt mellom Eidsvoll og Dombås den siste uka, er det gjort en rekke jobber på strekningen. Togtrafikken går som normalt fra mandag morgen den 6. oktober.

 • Får sykkelskur og utvidet p-plass

  I løpet av oktober blir det 46 nye parkeringsplasser for Lier holdeplass. 22 plasser er allerede klare.

 • Normal trafikk på Østfoldbanen og i Oslotunnelen

  På grunn av ulike sporfeil var det onsdag 1. oktober redusert sporkapasitet både gjennom Oslotunnelen og på Østfoldbanen like nord for Ski stasjon. Feilene er nå utbedret og trafikken går som normalt.

 • Holmestrand: Ulukke med personskade

  I tolvtida onsdag føremiddag (1. oktober 2014) skjedde det ei ulukke med personskade på Holm-Nykirke-prosjektet. Ein mann ligg nå på Sjukehuset i Vestfold etter at han hoppa ut av eit køyretøy i fart.

 • Helgens arbeider på jernbanen

  Denne helgen skal Jernbaneverket utføre ulike arbeider flere steder på Hovedbanen. Samtidig pågår det planlagte ukesarbeidet på Dovrebanen ut uken. Det kjøres ikke tog mellom Oslo S – Grorud og Eidsvoll - Dombås.

  Svillebytte på Dal. Foto: Lars Frøystein.