2014

 • Storjobb i fire dager på Drammenbanen

  Jernbaneverket utfører planlagte arbeider på Drammen stasjon og strekningen Asker-Drammen førstkommende lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Togene erstattes med buss.

 • Jernbanen er vinterklar

  Jernbaneverket viderefører den økte innsatsen i vinterberedskapen som ble innført i 2010. Nytt utstyr, flere folk og bedre beredskap gjør jernbanen mer robust når vinteren står for tur.

 • Ringeriksbanen: Anbefaler å legge bort Åsalinja

  Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund. Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer.

 • Telefonløsning for blinde og svaksynte

  Fra 6.november vil alle togreisende kunne få opplyst avgangs- og ankomsttider for samtlige persontog ved å ringe 02009.

 • Europas største bygger bane langs Mjøsa

  Langs Mjøsa ruller et sjeldent sporbyggertog ut tusen meter med fersk Dovrebane på Fellesprosjektet hver dag.

 • Godstogavsporing på Eidsvoll

  Eit godstog spora i natt av på den nordlege delen av Eidsvoll stasjon. Avsporinga fører ikkje til problem for øvrig togtrafikk.

 • Bergensbanen opna att måndag morgon

  Frå klokka 04 måndag morgon er Bergensbanen open for trafikk att mellom Voss og Dale. Store mengder stein er køyrd inn langs elva etter 200-årsflaumen.

 • Stor innsats for å opne Bergensbanen

  Det vert jobba på spreng for å kunne opne Bergensbanen att snarast mogeleg. Iherdig innsats skal få banen i stand att etter 200-årsflaumen.

 • Omfattande skader på Flåmsbana

  Storflaumen har ført til enorme skader i Flåm og i Flåmsdalen. Flåmsbana er broten på fleire stader og det vil ta lang tid å reparere banen. Også stasjonsområdet i Flåm er rasert.

 • Bergensbanen: Tidlegast klår mandag

  Bergensbanen blir tidlegast klår for trafikk att frå Voss til Dale mandag morgon slik det nå ser ut. Det blir jobba kontinuerleg med å reparere skadene etter 200-årsflaumen.