2014

 • Ny arbeidshelg på Drammenbanen

  Fra og med lørdag 18. januar kl. 13.00 til søndag 19. januar kl. 13.00 er strekningen mellom Asker og Drammen stengt på grunn av vedlikehold. Østfoldbanens østre linje er stengt mellom Sjekk NSB og Flytogets nettsider for å se hvordan arbeidene påvirker ditt tog.

 • Fakta om skinnebrudd

  Når termometeret viser mange blå, kan vi få skinnebrudd på jernbanen. Her finner du en nærmere forklaring på hva dette er, og hva som forårsaker det.

  Illustrasjonsbilde
 • Ni av ti tog i rute i fjor

  Persontogene i Norge oppnådde en samlet punktlighet på 91 % i 2013. Det er på samme nivå som i 2012. Jernbaneverket jobber aktivt videre med tanke på ytterligere bedring av punktligheten.

 • Skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

  Jernbaneverket vil få i oppdrag å utrede framtidige løsninger og alternativer for godsterminal i Bergen. Kapasiteten på dagens godsterminal på Nygårdstangen er i ferd med å nå taket.

 • Avviklar parkeringsoblat på Hokksund 1. mars

  Jernbaneverket avviklar pendleroblat på Hokksund stasjon frå og med 1. mars 2014. Parkeringskontrollen sluttar allereie 1. februar.

 • Rigger for rask Ringeriksbaneplanlegging

  Jernbaneverket er nå gang med å organisere planarbeidet med Ringeriksbanen. For å få en rask og effektiv planprosess må prosjektet bemannes og viktige avklaringer gjøres nå.

 • Helgejobbing på Drammenbanen

  Fra og med lørdag 11. januar kl. 13.00 til søndag 12. januar kl. 12.45 og fra og med lørdag 18. januar kl. 13.00 til søndag 19. januar kl. 13.00 er strekningen mellom Asker og Drammen stengt på grunn av vedlikehold. Sjekk NSB og Flytogets nettsider for å se hvordan arbeidene påvirker ditt tog.

 • Hamar: Vikingskipet og dagens beliggenhet med videre

  Jernbaneverket har utredet en rekke alternative traseer for dobbeltspor gjennom Hamar. Nå er konklusjonen klar: Det anbefales å gå videre med to alternativer til den offentlige planprosessen: H1, som innebærer dagens stasjonsplassering, og H5, som gir ny stasjonsbeliggenhet ved Vikingskipet.

 • Det nye dobbeltsporet mellom Holm - Nykirke

  I mars 2014 går de siste salvene i den over 12 kilometer lange tunnelen forbi Holmestrand. Fullt gjennomslag betyr en helt ny fase i prosjektet.