2014

 • Skogrydding med store gevinster

  Gjennom fem år har Jernbaneverket utført storstilt rydding av skog langs sporet. –Vi ser tydelig at dette er både riktig og viktig, sier Morten Tanggaard i JBVs vedlikeholdsenhet.

 • Nye heiser i drift ved Fredrikstad stasjon

  Den 7. februar åpnet Jernbaneverket de nye heisene på Fredrikstad stasjon.

  Ny heis ved Fredrikstad stasjon
 • Arbeidshelg på Drammenbanen

  Fra og med lørdag 22.februar klokken 13.00 til søndag 23. februar klokken 12.45 er det stengt for togtrafikk mellom Asker og Drammen. Sjekk på nettsidene til NSB og Flytoget hvilke konsekvenser dette får for ditt tog.

 • Overordnet prosjektplan klar for Ringeriksbanen

  Jernbaneverket har fått på plass kjernegruppen som skal arbeide med utredningsoppdraget for Ringeriksbanen og overordnet prosjektplan er nå sendt Samferdselsdepartementet. Kjernegruppen omfatter både Statens vegvesens og Jernbaneverkets ressurser.

 • Verdas beste togreise

  Flåmsbana er kåra til verdas beste togreise av reiselivsmagasinet Lonely Planet. I fjor reiste heile 718 000 med Flåmsbana.

 • Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

  . Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

 • Jernbanemuseet kjører chartertog til Rørosmartnan

  Norsk Jernbanemuseum tar opp igjen en gammel tradisjon og kjører chartertog til Rørosmartnan lørdag 22.februar.

 • Jærbanen må bygges ut

  Landets sterkeste befolkningsvekst og bilkøer som står, gjør det nødvendig å bygge ut Jærbanen. Samferdselsdepartementet ønsker høyt tempo i planleggingen.

 • Stopper tunneltrøbbel

  Den fuktige jobben i Finsetunnelen er i gang. Her tester Jernbaneverket en ny metode for å unngå skader som følge av vanndrypp. En ny membran kan sette en stopper for alvorlige skinneskader i norske jernbanetunneler.

 • Akseltellere innføres på Drammenbanen

  Mandag 10.februar innføres ny teknologi for overvåking av togene på Drammenbanen. Akseltellere erstatter dagens sporfeltsystemer - en teknologi som ble tatt i bruk på 1920-tallet!