2014

 • Gjøvikbanen: Tilbudsforbedring mulig i 2018 – 2023

  Det er mulig å innføre timesavganger mellom Oslo S og Gjøvik i løpet av perioden 2018 – 2023. Dette forutsetter en del tiltak på dagens bane. Uten tiltak er det ikke mulig å øke fra dagens tilbud

 • Milepæl nådd på Numedalsbanen

  Fredag 28.november åpnet Numedalsbanen igjen for trafikk på strekningen Kongsberg – Svene. Dermed er første milepæl i arbeidet med opprustning av banen for godstrafikken nådd.

 • Ny tømmerterminal på Kvam opna

  26.november opna den nye tømmerterminalen på Kvam stasjon. Terminalen er eit resultat av eit stort spleiselag og er den første som er opna med støtte frå tilskottsordninga for private sidespor.

 • Jernbaneverket trekker tog forbi Hønefoss

  Etter gårsdagens uhell og straumbrot på Hønefoss har Jernbaneverket Transport sitt diesellok trekt tog i båe retningar forbu brotet. -Det går i eitt og vi held trafikken i gang, fortel lokførar Amund Rasten i Jernbaneverket.

 • Bergensbanen opna forbi Hønefoss

  Bergensbanen er opna ved Hønefoss stasjon etter ei avsporing måndag. Toga vert trekte med diesellokomotiv over Hønefoss stasjon fram til også straumledningane er reparert.

 • -Budsjettforliket betyr et viktig vendepunkt

  Regjeringspartiene er enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om et forlik for kommende års statsbudsjett. – Dette betyr 480 millioner kroner mer til Jernbaneverket og et viktig vendepunkt for vedlikeholdet, sier Elisabeth Enger.

 • Mange tiltak for flere tog

  Fra 14.desember blir det ikke lenger nødvendig å sjekke rutetabellen om du skal ta toget på strekningen Drammen – Oslo - Eidsvoll. Det vil alltid være kort tid til neste avgang. Det er mange tiltak som nå er gjennomført for å gjøre dette mulig.

 • Arbeid på fem baner i helga

  Planlagt vedlikehold og modernisering vil foregå på deler av Lillestrøm stasjon, Kongsvingerbanen, Drammenbanen, Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

 • Klart for tog etter storjobb i Drammen

  Fire dager med intensivt arbeid mellom Drammen og Asker er avsluttet og togtrafikken kjøres igjen som ordinært på Drammenbanen.

  Togtrafikken er i gang på Drammenbanen
 • -Et imponerende anlegg!

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk en begivenhetsrik dag da han besøkte utbyggingsprosjektet Farriseidet – Porsgrunn i Larvik. Hele dagen var satt av til å besøke gigantprosjektet i Vestfold og Telemark.