2014

 • Jernbaneverket har motteke tildelingsbrevet for 2015

  I tildelingsbrevet trekk Samferdselsdepartementet opp måla for Jernbaneverket, samt prioriteringar og krav for 2015.

  Illustrasjonsbilde fra Gjøvikbanen
 • Jernbaneverket overtar driftsansvar for terminaler

  Jernbaneverket overtar driftsansvaret for godsterminaler og fortsetter arbeidet med å konkurranseutsette driften av dem.

  Ingressbilde. Fra Alnabru godsterminal.
 • Flere tog, twist og julestemning

  Mandag morgen 15.desember var første hverdagsmorgen med nye togruter og flere tog. Jernbaneverket stilte med morgenfriske folk som delte ut informasjon på flere stasjoner.

 • Feiret ny forbindelse mellom tog og fly

  Mandag 15. desember ble det som av mange ses på som den nye flytogterminalen på Værnes, offisielt åpnet av statssekretær Aarset i Samferdselsdepartementet.

  Lufthavndirektør Lasse Bardal entrer den nye holdeplassen på spektakulært vis.
 • Nordlysjakt langs Ofotbanen

  Årets nordlysjakt ble innledet 3. desember. Da rullet årets første Nordlys-tog fra Narvik stasjon med turister på jakt etter blinkskudd av dette helt spesielle naturfenomenet.

  Ingressbilde Nordlys-toget
 • Linjekart og linjenummer

  Fra og med søndag 14.desember 2014 endres togrutene. På Østlandet er det også noen endringer i linjekartet.

 • Flere tog

  Fra 14.desember går det mer enn 100 flere tog gjennom Oslo hver dag. På strekningen Drammen – Oslo – Eidsvoll vil det alltid være kort tid til neste avgang. Jernbaneverket har gjennomført et stort antall prosjekter over hele Østlandet for å gjøre dette mulig.

 • Full aktivitet på Voss stasjon

  Det har vore ein del skjer i sjøen i samband med moderniseringa av Voss stasjon. Undervegs har det skjedd planendringar som har ført til forlengd byggjetid og auka kostnader, men no går ombygginga av stasjonen for fullt.

 • Forslag til planprogram for Sørli–Brumunddal

  Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

 • Økt trafikksikkerhet langs Dovrebanen

  Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med sikkerheten i og ved sporet. Vi har over 3000 planoverganger og mange er sikret. Sikrede planoverganger utgjør dessverre en potensiell risiko siden noen velger å se bort fra sikkerhetstiltakene.