Trafikkmeldingane råka av teknisk feil

På grunn av ein teknisk feil er trafikkmeldingane som til vanleg er å finne på framsida av nettstden vår, miellombels ute av drift.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

For informasjon om eventuelle driftsavvik, stengde strekningar o.l., ver venleg å sjå nettsidene til NSB eller Flytoget.