To nye toppledere til Jernbaneverket

Jernbaneverket har ansatt Gorm Frimannslund og Gunnar G. Løvås som henholdsvis direktør for infrastruktur og som assisterende jernbanedirektør. Frimannslund vil få ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende jernbanenett, mens Løvås vil få ansvar for de store utbyggingsprosjektene som nå kommer.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Gorm Frimannslund. <strong> Foto: SAS </strong>

Gorm Frimannslund har hatt flere lederstillinger i SAS og Widerøe. Han kommer nå fra stillingen som direktør for SAS’ tekniske virksomhet. Han har tidligere vært chief operating officer i Widerøe, adm. dir. i SAS Ground Services Norway, direktør for bakketjenesten i SAS og direktør for SAS i Norge.
  -Jeg er generelt interessert i samferdsel og  jernbanen har en viktig samfunnsmessig oppgave, sier Gorm Frimannslund. På samme måte som i luftfarten er jernbanen et teknisk komplisert system der en er avhengig av at samspillet mellom infrastruktur, teknikk og mennesker fungerer godt. -Infrastrukturen er en avgjørende forutsetning for at systemet skal fungere, legger han til.
Gorm Frimannslund er utdannet diplomøkonom fra BI og har også studert transportfag ved distriktshøgskolen i Molde.

Gunnar G. Løvås. <strong> Foto: Statnett </strong>Gunnar G. Løvås  kommer fra stillingen som  konserndirektør for strategi og samfunnskontakt i Statnett med ansvar for blant annet selskapets nettutviklingsplan og planlegging av selskapets store investeringsprosjekter. -Jernbanen er for meg den smarte løsningen på mange av framtidas transportutfordringer, sier Gunnar Løvås. -Denne jobben med ansvar for de kommende store prosjektene er kjempespennende. –Jeg får en mulighet til å være med å bygge landet. Jernbanen representerer  løsningen på utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov og klima. Det som nå er i ferd med å skje, med alle de store prosjektene som kommer, betyr at vi virkelig kan gjøre noe for å påvirke folks hverdag og samfunnet i en positiv retning, sier Løvås.
Gunnar G Løvås har doktorgrad i matematisk statistikk og er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTH.

Helt sentrale lederstillinger
-Dette er to stillinger som blir helt sentrale i ledelsen av Jernbaneverket, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. –Jeg er veldig fornøyd med at vi har lyktes i å få to så godt kvalifiserte ledere til disse topplederstillingene hos oss. Når vi nå er i ferd med å få på plass en ny organisasjon for møte den økende viljen til å satse på jernbanen, så er Gorm Frimannslund og Gunnar G. Løvås to ledere med en bakgrunn vi vil trenge.
Gorm Frimannslund har bred erfaringsbakgrunn som leder i en teknisk avansert virksomhet der sikkerhet til en hver tid står helt sentralt. -Andre erfaringer fra luftfarten er også svært relevante for jernbanen, sier Enger. Gunnar Løvås har allsidig erfaring fra energibransjen og har ledet en rekke større prosjekter der evne til strategisk tenkning og vurderinger av samfunnsnytte har vært førende. Også hans gode kommunikasjonsferdigheter vil bli viktige i en jobb som innebærer ansvar for de kommende store jernbaneutbyggingene, sier jernbanedirektøren.