Storjobb stenger Dovrebanen i én uke

Omfattende flomutbedringer og halvannen kilometer med splitter nytt spor langs Mjøsa er stikkordene når Dovrebanen stenges i én uke mellom Eidsvoll og Dombås fra 21. oktober. Rundt 450 personer vil være i sving, og det gjøres arbeid for 150 millioner kroner mens banen er stengt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nytt dobbeltspor tar form på Langset. Nå legges togtrafikken over fra dagens bane (t.v.) til sporet nærmest Mjøsa (t.h.). Foto: Hilde Marie BraatenStrekningen Eidsvoll-Dombås er stengt fra og med natt til mandag 21. oktober til og med natt til mandag 28. oktober. I denne perioden erstattes togene med busser.

Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.  (NB! Merk at det også er alternativ transport for noen tog sent søndag 20. oktober og tidlig mandag morgen 28. oktober.)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor høsten 2015.

Mens banen er stengt kommende uke skal det ene framtidige dobbeltsporet kobles inn og tas i bruk over en strekning på ca. halvannen kilometer nordover fra Langset. Dette må gjøres nå fordi dagens spor på denne strekningen ligger i framtidig trasé for ny E6.

- Det blir en  liten historisk begivenhet når vi med dette tar i bruk de aller første meterne med nytt spor på den framtidige dobbeltsporstrekningen mellom Eidsvoll og Hamar, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Marie Braaten i Jernbaneverket.

Sporlegging på Langset tidligere i år. Foto: Hilde LillejordSamtidig skal dessuten ca. 500 meter med midlertidig spor kobles inn ved Molykkja. Sporet flyttes midlertidig ut mot Mjøsa slik at det nye dobbeltsporet senere kan bygges fritt på innsiden.

Mens banen er stengt gjør Fellesprosjektet i tillegg anleggsarbeid en rekke steder i og ved sporet. Det blir graving, sprenging og masseflytting og annen jobbing blant annet ved Ørbekk, Korslundsletta, Gunhildkleiva, Skrårud, Narviktangen, Strandlykkja stasjon og sør for Espa. Naboer som blir berørt av arbeidene er orientert med egne varsler.

Tar tak etter flommen
Den 22. mai i år ble Dovrebanen stengt i nesten én måned på grunn av storflom. Fra Eidsvoll til Otta ble det registrert ca. 250 punkter hvor utvasking, utglidning, små og store ras hadde skadet sporet.   Samlet beløper skadene seg til ca. 300 millioner kroner.

- Siden har det vært stor aktivitet med å sette i stand etter flommen, men mye arbeid gjenstår.  Vi utvider derfor stengingen som var planlagt mellom Eidsvoll og Tangen grunnet Fellesprosjektets arbeider, helt fram til Dombås. Dermed kan vi sette et ekstra trykk på flomutbedringene mens togene står, sier kommunikasjonssjef Trude Isaksen i Jernbaneverket.

- Dette er bl.a. sikring av fjellskjæringer, massebytte der ballastpukken er forurenset av jord, omfattende bytte av stikkrenner, bytte av sviller, bytte av kabler og mye annet. Dessuten benytter vi også anledningen til vegetasjonsrydding og ordinære kontroll- og vedlikeholdsoppgaver, sier Isaksen, som understreker at det sel v etter denne uken vil gjenstå mye arbeid med flomutbedringer.

Arbeidene vil bli utført av Jernbaneverkets egen produksjonsavdeling og eksterne entreprenører. Mens banen er stengt vil Statens vegvesen dessuten gjøre arbeider med ny bru over jernbanen på Hove nord for Lillehammer, samt ny undergang på Tretten. Det vil også foregå mange forberedelser knyttet til ny E6 i Gudbrandsdalen.

Også stengt 2-3. november
Grunnet arbeider på Fellesprosjektet blir strekningen mellom Eidsvoll og Tangen for øvrig også stengt fra lørdag 2. november ca. klokka 07.00 til søndag 3. november ca. klokka 19.00.