Stor bygning på Drammen stasjon må rives

NSBs eiendomsselskap Rom Eiendom skal rive bygg E på Drammen stasjon. Bygningen skal rives så raskt det er forsvarlig på grunn av setningsskader, men samtidig må de tekniske installasjonene i bygget sikres.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bygningen poå Drammen stasjon som skal rives raskest mulig. <Foto: Njål Svingheim </strong>
 Jernbaneverket er leietaker i bygg E og stasjonens sikringsanlegg må fortsatt være i drift når deler av bygget nå skal rives. På sikt må sikringsanlegget inn i et nytt bygg. – Som leietaker i bygget er i vi i tett dialog med Rom om dette og stiller krav om sikringen av våre installasjoner i riveperioden, sier banesjef på Drammen- og Vestfoldbanen, Bjørn Ståle Varnes. Spor 1 på stasjonen er stengt for persontog inntil man får til en løsning som sikrer plattformen mens bygget rives.Banesjef Bjørn Ståle varnes
– Vi håper nå å få gjenåpnet spor 1 for persontog i løpet av et par uker, sier Varnes. De togreisende må fortsatt være forberedt på endringer i sporbruken på stasjonen på grunn av rivearbeidene.

Vanskelige grunnforhold

Bygg E ved Drammen stasjon er en gammel bygning som er fundamentert på en annen måte enn de øvrige bygningene på stasjonen. Det er vanskelig grunnforhold i området.
Det har vært kjent at bygget har setningsskader og situasjonen har blitt verre den siste tiden, noe som har gjort det nødvendig å slutte og bruke bygget som arbeidsplass. Leietakerne har fått midlertidige lokaler andre steder.
-Vi regner med at Roms rivearbeidene på bygg E ikke skal gå ut over togtrafikken, men det er en stor jobb og kompliserte arbeider på grunn av nærheten til spor og installasjoner, sier Varnes. Derfor kan vi heller ikke utelukke forstyrrelser i togavviklingen. Spesielle hensyn må tas under rivearbeidene, og vi samarbeider med Rom for å unngå at trafikken forstyrres.

Ny trafikkplass og flere parkeringsplasser

Det er fra før av en vanskelig trafikksituasjon på Drammen stasjon som følge av arbeidene med å bygge ny trafikk-forplass ved stasjonen. Rivearbeidene ved bygg E gjør denne situasjonen enda mer anstrengt den nærmeste tiden. Derfor er det en god nyhet oppe i det hele at trafikk-forplassen skal stå ferdig 31.oktober. Da blir det også noen flere parkeringsplasser ved stasjonen igjen, noe det i dag er stor knapphet på.

Kontaktpersoner:
Rom Eiendom: Regiondirektør Knut Øivind Ruud Johansen, mobil 934 03 044
Jernbaneverket: Kommunikasjonssjef Trude Isaksen, mobil 916 56 273

Det jobbes nå for å sikre plattform 1 slik at persontogene kan benytte spor 1 også mens bygningen rives. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>