Slik blir nye Ski Stasjon

Ski Stasjon har alltid vært navet på Ski. Når den nye Ski Stasjon står ferdig i forbindelse med Follobaneprosjektet får den en enda mer sentral og visuell rolle – dag som natt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nye Ski stasjon får seks spor og tre midtplattformer, en ny undergang, ny veibro, bussterminal og utvidet parkeringsplassPå Østfoldbanen, som nå går mellom hovedstaden og Ski, er i dag all kapasitet tatt i bruk. Samtidig er det ventet en befolkningsvekst på minst 30 prosent i dette området innen 2025. Det er en målsetning at den nye Follobanen skal knytte bo- og arbeidsområdene sammen og bidra til positiv  utvikling i regionen.
Tog på den nye Follobanen skal kjøre direkte fra Oslo til Ski og halverer reisetiden til 11 minutter. Sammen med Østfoldbanen vil Follobanen gi et langt bedre tilbud til passasjerene. Det nye dobbeltsporet er innerste del av InterCity-utbyggingen sydover fra Oslo.

Lyser i mørket
Disse nye skissene viser hvordan nye Ski Stasjon blir klar når Follobanen etter planen skal stå ferdig i 2021. Tilgjengelighet, effektiv transport og integrering i bybildet er viktig for Jernbaneverket.

Nytt reisetorg på østsiden av Ski stasjon.

Nye reisetorg på vestsiden av Ski stasjon.

Nye Ski stasjon skal bli et moderne og effektivt samferdselsknutepunkt.

Ny undergang, 10 meter bred og cirka 80 meter lang, vil gi tilgang til alle plattformer og bedre tilknytting øst-vest.