Signalarbeider på Oslo S 12/10-13/10

I ett døgn fra klokka 12 på lørdag 12/10 går det ikke tog til eller fra Oslo sentralstasjon. I løpet av disse 24 timene skal Jernbaneverket sluttføre arbeid som skal redusere konsekvensene av jordfeil på signalanleggene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 

<Foto: Øystein Grue </strong>

Til nå har det vært slik at en jordfeil ett eller annet sted i området stanser all trafikk over hele Oslo S. Deretter må man søke gjennom hundrevis av punkter for å finne feilen, og deretter må den utbedres. Dette er tidkrevende, og i mellomtiden utgjør stansen i togtrafikken en stor belastning for togpassasjererene og for Jernbaneverket. 

Jernbaneverket har derfor igangsatt et arbeid med å dele opp området i fire ulike jordfeilområder; Brynsbakken, Loenga, Oslotunnelen og resten av Oslo S. Dermed skal en jordfeil innenfor et av disse områdene heretter ikke påvirke andre områder. Det betyr ikke at jordfeil aldri vil oppstå, men konsekvensen for togtrafikken skal bli mindre.

Jernbaneverket ønsker å redusere antallet og konsekvensene av jordfeil for togtrafikken. I løpet av de siste årene er gamle signalkabler byttet ut i Oslotunnelen. De nye kablene har bedre egenskaper mot vanninntrenging og reduserer antallet jordfeil.
I midten av september startet det forberende arbeidet med å dele opp jordfeilområdene rundt Oslo S. Mest mulig av arbeidet gjøres i forkant av bruddet.  En del kobling kan imidlertid påvirke togtrafikken og sikkerheten, og må gjøres i den togfrie perioden selv om omkoblingen skjer i inne i et teknisk rom utenfor Oslo S.

"Feil på signalanlegget"
Når togpassasjerer får denne beskjeden i høyttaleren betyr det ikke nødvendigvis at det har gått ei pære eller at det er feil på selve signalanlegget. Av sikkerhetsmessige grunner går signalanlegget automatisk i rødt når et avvik på tog infrastrukturen blir oppdaget. Når man får rødt lys viser det altså at sikkerheten virker.

En kilde til feil i elektriske anlegg er nettopp jordfeil. Signalanlegg har store krav til testing før idriftsetting, så i tillegg til omkoblingen vil alle nye kabler bli målt (såkalt ledningskontroll) og alle berørte funksjoner i anlegget testes før det gjennomføres en slutt-kontroll. I tillegg oppdateres fjernstyringssystemet slik at toglederne får informasjon i henhold til de nye jordfeilområdene. Under bruddet vil et antall montører og signalingeniører gjennomføre denne type tester på anlegget ved Oslo S, samt oppgradere fjernstyringen

Koblingsarbeid, test og oppdatering av fjernstyringsanlegget skal gjennomføres på 24 timer. Dette er en relativt stram tidsplan som involverer flere team som jobber i skift.

Brannsikkerheten i Oslotunnelen bedres
Samtidig med disse signalarbeidene fortsetter arbeidet med å bedre brannsikkerheten i Oslotunnelen. Ny brannvannsledning som skal forsyne redningsmannskaper med vann skal monteres, og 49 brannvifter skal kontrollere røyken. Dette arbeidet pågår hver natt i hele år, men vil naturlig også fortsette på dagtid under bruddet.

Kapasiteten mellom Oslo S og Lysaker økes neste år
Kapasiteten skal utvides fra 19 til 24 rutegående tog per time gjennom Oslotunnelen og ut til Lysaker. Ved å gjennomføre en rekke tiltak kan hastigheten og antall tog økes, og i prosjektet inngår også omskilting av hastigheten. Denne helgen skal det utføres forberedende arbeider for oppsetting av nye signaler.