Sidespor på Atna gjenåpnet for trafikk

Jernbaneverket har med beskjedne midler satt i stand et sidespor på Atna på Rørosbanen. Sporet brukes til tømmeropplasting og første tog er allerede lastet opp. Stadig mer tømmer og flis sendes på tog.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Første tømmertog ferdig lastet på Atna i Østerdalen. <strong> Foto: Hans Wimmer, Nortømmer AS </strong> 
Som kjent har Jernbaneverket de siste månedene satt stand en rekke sidespor og sidelinjer i forbindelse med økende etterspørsel for tømmer- og flistog. Nylig ble det tidligere sidesporet, spor tre, på Atna stasjon satt i stand og gjenåpnet for trafikk. Selskapet Nortømmer hadde ønsker om å bruke Atna som opplastingssted for tømmer. Sist sporet var i bruk til dette formålet var på 1980-tallet.

-Vi har med enkle midler satt sporet i stand og klart for bruk, sier faglig leder linjen på Rørosbanen, Magnus Dahl. Alt som skulle til var å skifte ca. 10 sviller og sjekke sporet. gå over og smøre opp sporvekslen. Selskapet selv har ryddet langs sporet der det var nokså gjengrodd etter mange år uten bruk. Området langs sporet som nå brukes til tømmeropplastingen er eid av private, slik at Jernbaneverket her kun har satt i stand selve sporet. – Vi synes det er veldig bra at stadig flere slike sidespor nå tas i bruk igjen, sier Magnus Dahl. Det er togselskapet TX Logistik som nå kjører tømmer fra Atna.
Opplasting av tømmer på Atna sidespor. <strong> Foto: Hans Wimmer, Nortømmer AS </strong>

Stadig flere terminal for tømmer og flis

På Østlandet kjøres det nå tømmer- og flistog fra disse terminalene:
• Kongsvinger (Kongsvingerbanen)
• Brandval (Solørbanen)
• Braskereidfoss (Solørbanen)
• Vestmo (Solørbanen)
• Hovdmoen (Rørosbanen)
• Koppang (Rørosbanen)
• Atna (Rørosbanen)
• Auma (Rørosbanen)
• Hauerseter (Hovedbanen)
• Sørli (Dovrebanen)
• Hove (Dovrebanen)
• Otta (Dovrebanen)
• Hensmoen (Randsfjordbanen)
• Sokna (Bergensbanen)
• Flesberg (Numedalsbanen)
• Bø (Sørlandsbanen)
• Lunde (Sørlandsbanen)

Det aller meste av tømmer- og flistogene kjøres til mottakere i Sverige. Det går også tømmertog til Sarpsborg og Halden. Det er også aktuelt med enda flere gjenåpninger av sidespor og lasteplasser i tida framover.