SMS-oblat + Ruter-app = sant

Ruters mobilapp og Jernbaneverkets SMS-oblat for parkering er fullt ut kompatible.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kløfta - en av flere stasjoner med SMS-oblat. Foto: Øystein Grue/ Jernbaneverket.- Dette er en gladnyhet for pendlere som bruker Ruterappen og som parkerer ved stasjonene, sier prosjektleder Reidun Kvitberg Gulliksen.  – Nå blir det enklere for disse pendlerne å bruke SMS-oblaten.

Jernbaneverket har lenge hatt en mellomløsning for pendlere som bruker Ruters app, og Ruterkundene har måttet ringe Jernbaneverkets kundesenter for å få oppgitt et kundenummer.

- Nå slipper kundene å ta denne telefonen siden de selv kan finne sitt kundenummer i appen, forklarer Gulliksen. – Under “Profil”-fanen i appen ligger det en “App-id”, og denne kan nå brukes som kundenummer for å fornye parkeringen.

I Akershus gjelder dette pendlere på en rekke stasjoner. På Romerike er SMS-oblaten innført på Eidsvoll, Eidsvoll Verk, Jessheim, Kløfta, Lørenskog og Strømmen, samt at oblaten også er innført på Asker, Kolbotn og Ski.


Nå som løsningen kan kombineres med både Ruters og NSBs mobilapp blir parkeringen mer kundevennlig. NSBs app har vært inkludert i den tekniske løsningen for parkeringsoblaten siden september 2012. I NSBs mobilapp finner du kundenummeret under fanen "Min profil".   

SMS-oblaten knyttes opp mot billetten, og alle med årskort, månedskort eller ukeskort kan bruke oblaten.
- Parkeringsoblaten gir mulighet til å prioritere pendlere på parkeringen, sier Gulliksen. - På denne måten unngår vi at bilister som ikke skal ta toget tar opp plasser på pendlerparkeringen.

Les mer om SMS-oblat her.