Rekordsatsing på store jernbaneprosjekter, men vedlikeholdsetterslepet øker

Regjeringen foreslår en bevilgning på 15,6 milliarder kroner til Jernbaneverket i 2014. Det er en økning på 37 prosent i forhold til årets budsjett.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra jernbaneanlegget Farrisidet - Porsgrunn. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Det er de store investeringsprosjektene som står for størstedelen av økningen, og budsjettet gjør det mulig å holde rasjonell framdrift på prosjektene som pågår, samt starte opp nye planlagte prosjekter.

Til sammen øker investeringsbudsjettet med 62,8 prosent i forhold til 2013.
For drift, vedlikehold og fornyelse er økningen i budsjettet mindre; totalt på 7,3
prosent.  

Dette gjør at midlene som går til fornyelse av den eksisterende jernbanen blir på et slikt nivå at vedlikeholdsetterslepet fortsatt vil øke. Jernbaneverket har store utfordringer knyttet til robusthet i anleggene på grunn av store variasjoner i alder, tilstand, klima og nedbør.  Fornyelse er det viktigste virkemiddelet for bedre driftsstabilitet på sikt.

-Vi er svært glad for satsingen i dette budsjettet på å bygge en moderne jernbane for fremtiden, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.  – Samtidig er det viktig at dette ikke går på bekostning av den viktige jobben med å ta vare på den jernbanen vi har, slik at vi kan sørge for en mer punktlig og pålitelig toggang i tiden framover, sier jernbanedirektøren.

For ytterligere opplysninger: Pressesjef Jan Erik Kregnes 916 55421