Prosjektplan for utredning av økt kapasitet i Oslo

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter skal sammen lage en konseptvalgutredning for de framtidige transportbehovene inn mot og gjennom Oslo. Nå er forslaget til prosjektplan klart.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utredningen vil blant annet se på ulike tunnelløsninger. Her er to lokaltog i vestre ende av Oslotunnelen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Oppdraget med å starte opp arbeidet med en slik konseptvalgutredning ble gitt fra Samferdselsdepartementet sommeren 2012. – Overleveringen av forslaget til prosjektplan er første leveranse i dette arbeidet, opplyser Jernbaneverkets prosjektleder Tom Stillesby. I prosjektplanen presenteres det hvordan arbeidet er tenkt lagt opp og forslag til avgrensning av utredningen.

Komplisert samspill

Konseptvalgutredningen (KVU-en) skal se på framtidig transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Utredningen skal vurdere hvordan de ulike transportformene sammen kan bidra til å håndtere den ventede transportveksten de nærmeste tårene. Veksten tilsier at det trolig vil bli behov for omfattende tiltak og KVU-en skal både se på både mulige tunnelløsninger og andre transportløsninger.  Utredningen vil omfatte et komplekst transportsystem som omfatter både tog, t-bane, trikk og buss i samspill med gående, syklende og bilister.

Samferdselsdepartementet vil på bakgrunn av prosjektplanen, i samarbeide med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, utarbeide et mandat for utredningen til Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter.  Mandatet ventes oversendt i løpet av januar.