Planoverganger på Østfoldbanen

Av landets rundt 3 500 planoverganger, ligger omtrent 160 på Østfoldbanen. Det er ca. 70 planoverganger på vestre linje og 90 på østre linje.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Stopp, se og lytt! Det kreves stor aktsomhet ved kryssing av sporet på private planoverganger. <strong> Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim </strong> 
I Norge er det et krav at alle planoverganger på offentlige veier skal være sikret med tekniske anlegg. Dette utgjør omtrent 450 planoverganger på landsbasis, hvorav omtrent 40 ligger på Østfoldbanen. Svært mange av de resterende planovergangene er sikret med grind. Dette er også tilfellet på Østfoldbanens østre og vestre linje.
Jernbaneverkets langsiktige mål er å legge ned alle planoverganger. Det er satt av 50 millioner til planovergangstiltak i 2013. Det skjer stadige forbedringer,  men arbeidet med å legge ned planoverganger vil ta tid.

Jernbaneverket har utarbeidet en handlingsplan for planoverganger “Samlet plan for sikring og sanering av planoverganger.” Vårt mål er alltid å få mest mulig sikkerhet for pengene, og vi har identifisert kategorien ‘planoverganger uten veisikringsanlegg i daglig bruk’ som vår hovedprioritet. Dette utgjør på landsbasis omtrent 350 planoverganger, hvorav omtrent 40 ligger på Østfoldbanen.  Vårt mål er å få utbedret disse innen de neste 15 årene.

Stopp, se og lytt!


Men sikringstiltak alene ikke nok: Publikum må også selv ta ansvar. Publikum er nødt til å velge å ivare ta sin egen sikkerhet. Vi ser dessverre ofte at folk velger å utsette seg selv for fare: Planoverganger krysses når bommen ligger nede og toget kommer. Vi kan derfor ikke understreke nok hvor viktig det er at publikum respekterer sikringstiltakene enten det er lyd, lys, grind eller bom. Stopp, se og lytt før du krysser en planovergang. Det redder liv.