Otta - Dombås 100 år!

Fredag 6. desember er det 100 år siden den ordinære trafikken med tog startet mellom Otta og Dombås på Dovrebanen. Dette markerer Jernbaneverket lørdag 7. desember, sammen med NSB, Norsk Jernbanemuseum, samt kommunene Sel og Dovre.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det vil bli arrangementer både på Otta og Dombås, hvor utstillinger, taler, musikalske innslag og fest på stasjonene vil være blant innslagene.

Jernbaneverket kjører jubileumstog på strekningen, med avgang fra Otta kl. 12.00. Toget er et veterantog, som eies av Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Under togturen vil de reisende få høre mer om banestrekningens historie, og det vil være underholdningsinnslag. Jubileumstoget

-Togturen er åpen for folk flest, og vi legger ut noen billetter for de som har lyst til å være med på turen. Billettsalget vil starte 26. november. Dette blir annonsert i lokalavisene og kunngjort på bl.a. kommunenes nettsider. Dette er en fin tur for både liten og stor, og vi håper at flest mulig har lyst til å være med, sier markedssjef for Norsk Jernbanemuseum, Mette Larsen.

En av vognene i toget vil være en utstillingsvogn, hvor det vises frem historiske bilder fra strekningen. Denne vil være åpen for publikum både under togturen, og mens togene står på stasjonene.

Strekningen mellom Otta og Dombås har vært viktig for utviklingen av regionen siden den kom for hundre år siden.

-For industrien i Sel, har jernbanen vært uvurderlig, men den har også hatt betydning for bosettingsmønsteret oppover hele denne delen av Gudbrandsdalen. Nå gleder vi oss til å feire denne strekningen med brask og bram, sier ordfører i Sel kommune, Dag Erik Pryhn.

-Jernbanen har også betydd voldsomt mye for Dovre kommune. For å ta et eksempel kan vi nesten strekke oss så langt som til å si at uten jernbanen, så hadde heller ikke Dombås vært det knutepunktet det er i dag, sier ordfører i Dovre kommune, Bengt Fasteraune. Jernbanedirektør Elisabeth Enger. Foto: Øystein Grue 

Endelig program for markeringen blir publisert på hjemmesidene til kommunene, samt på Norsk Jernbanemuseum og Jernbaneverkets nettsider.

-Jeg håper at så mange som mulig velger å ta turen til Otta og Dombås denne lørdagen, og jeg ser frem til et flott arrangement, sier Jernbanedirektør Elisabeth Enger.