Linjekart og linjenummer

Fra og med søndag 14.desember 2014 endres togrutene. På Østlandet er det også noen endringer i linjekartet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


 

Linjenumrene vises på alle digitale flater, som anvisere og monitorer, hovedtavler og mobilappen Togtider. Linjenummer blir også annonsert over høyttaler på stasjonene. 

Hva er forskjellen på L1, L21 og R10?
Linjenumrene er ikke tilfeldig valgt. L står for Lokaltog, og hovedregelen er at tog med ensifrete linjenummer stopper ved alle stasjoner ( som for eksempel L1 Spikkestad – Lillestrøm).
Tosifrete linjenummer viser knutepunktstoppende lokaltog som trafikkerer lengre strekninger (som for eksempel L21 Skøyen - Moss).
R står for Regiontog ( som for eksempel R10 Skien-Lillehammer).  

Fakta om linjenummer:
• Linjenummeret viser om toget er lokaltog eller regiontog, hva som er endeholdeplass, samt at nummeret gir informasjon om stoppmønsteret.
• Linjekartet gir informasjon om stoppmønsteret til en linje.
• Stoppmønster fjernes fra skjermvisningen, bortsett fra for langdistansetogene (Bergen, Trondheim og Stavanger), som ikke får linjenummer i denne omgang.
• Fargen og linjebetegnelse forsterker kommunikasjonen med kunden om hvilke valgmuligheter som finnes for å nå reisemålet.
• Linjenummer vil gi bedre høyttalerinformasjon: Budskapet blir tydeligere når toginformatøren kan lese kortere setninger.
• Linjenummer frigir kapasitet i høyttalersystemet ved problemer i togtrafikken.
• Plass frigjøres på informasjonsskjermene. Slik blir viktig informasjon tydeligere, også når det er problemer i trafikken.

Til høyre i denne saken ligger en liten brosjyre med kart og oversikt over linjenummer.  


Slik blir hovedtavla på Oslo S.