Nytt liv på gamle sidespor

-Vi er veldig glade for at vi har sidesporet vårt nå! Det sier logistikkansvarlig på Moelven Soknabruket, Eivind Skaug. Fra 1.juli er sporet klart for trafikk etter mange års stillstand.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontaktledningen henges på plass. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>
- Vi har vært veldig nær ved å fylle igjen og fjerne sporene her oppe på bedriftsområdet.  Nå er vi veldig glade for at vi ikke gjorde sier Eivind Skaug ved Moelven Soknabruket. Sammen med kollega David Wixe er han ute og ser over sporområdene på bedriften. Moelven Soknabruket har et ca 1,5 kilometer langt sidespor fra Bergensbanen.- Vi er glade for at vi har sidesporet vårt og det blir spennede å komme igang med togtrafikk igjen, sier David Wixe (tv) og Eivind Skaug på Moelven Soknabruket.

Fram til den store omleggingen av jernbanens godstrafikk fra vognlast til containertog, og en samtidig omstrukturering av logistikken i Moelven-konsernet, var det travel aktivitet hver eneste dag på Soknabrukets sidespor. Det meste av trafikken forsvant over på lastebiler utover på 1990-tallet. Senere har det blitt kjørt noen tømmertog, men etter 2006 har sporet ikke vært i bruk. Nå var det i ferd med å gro helt igjen.
-Men det viktige for oss nå, er at sporet ikke er fjernet og dermed kan vi med relativt enkle midler sette sporet i stand igjen, sier Skaug. Selve jobben med istandsettingen er det Jernbaneverket Produksjon Sør/Vest i Hønefoss som har.

Istandsetting

– Nå har vi først fått på plass igjen kontaktledningen, slik at den ikke er til hinder for trafikk på sporet, sier prosjektleder Bjørn Bakken i Jernbaneverket på Hønefoss.  -Sporets tilstand er ikke så verst.Prosjektleder Bjørn Bakken i Jernbaneverket.
-Nå skal vi sjekke svillene, kjøre på ny pukk, justere noen vindskjevheter og gå over sporvekslene inne på bedriftsområdet. Til slutt foretar vi nødvendig sporpakking, forklarer Bakken. – Vi synes jo det er veldig bra at sidespor som dette settes i stand og at de kommer i bruk igjen, sier han. Selv husker han godt at det var stor trafikk til og fra Sokna med to hele tog hver dag. I juli skal sporet være klart for tog og til å begynne er det planlagt tre heltog fra Sokna hver uke.

Til Sverige

-Vi starter opp med å sende tre fulle tog med flis til Sverige hver uke, opplyser Eivind Skaug. Senere kan det også bli aktuelt med tømmertog, men trelastprodukter tror han er best egnet for biltransport. Trelasten sendes i for det meste i mindre porsjoner direkte til utsalg og forbrukere og er derfor ikke særlig egnet for jernbanetransport. –Men det hender vi leverer hele båtlaster for utskipning fra svenske havner, og i slike tilfeller kan jernbane være et alternativ også på dette området, sier Skaug. Jernbanens styrke er store volum over lange avstander.

Bakgrunnen for den økende interessen for ny trafikk på gamle sidespor er ikke bare hyggelig. Det handler om stadig færre norske treforedlingsbedrifter som tar unna massevirke og flis. – Når dette skjer, er vi nødt til å skaffe alternativer forklarer Skaug. –Våre lagre er fulle på tre-fire dager og vi blir derfor helt avhengige av å sende flis til Sverige. Over så lange avstander er jernbane godt egnet og vi synes det skal bli spennende å komme i gang igjen med togtransport på sporet vårt.

Norges største

Moelven Soknabruket er sammen med Moelven Våler landets største sagbruk. Bedriften har 72 årsverk og daglig håndteres 70 vogntog med tømmer eller ferdigvarer. Moelven Soknabruket eier selv sidesporet sitt og det inngås en driftsavtale med Jernbaneverket for sporet. Det er Moelven Virke som styrer logistikken for hele konsernet og Eivind Skaug opplyser at jernbanen nå blir et stadig viktigere alternativ når transportavstandene fra konsernets bedrifter øker. Det blir derfor flere sidespor som kommer til å få ny trafikk i tida som kommer.

Sidespor er ryddet og snart klare for trafikkstart på Moelven Soknabruket.


 .