Narvikterminalen åpnet

Den nye godsterminalen i Narvik ble offisielt åpnet 21.november. Statssekretær Jon Ragnar Aarseth sto for åpningen og la samtidig vekt på Ofotbanen store betydning for hele Nord-Norge.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Statssekretær Jon Ragnar Aarseth åpnet den nye godsterminalen på Fagernes i Narvik 21.november. <tsrong> Foto: Hilde Lillejord </strong>

Det er en storstilt ombygging og fornyelse som nå er ferdigstilt i Narvik. Bakgrunnen er behovet for mer kapasitet for å kunne ta i mot den nye malmtrafikken fra selskapet Northland Resources. Denne kommer i tillegg til LKABs store malmtrafikk. Samtidig med byggingen av spor til Northland Resources’ nye utskipningsanlegg er det foretatt omlegginger og moderniseringer på terminalen for de ordinære godstogene. Også den tre kilometer lange sporforbindelsen, Fagerneslinja, fra Narvik stasjon er totalfornyet og forsterket.

Hele anlegget har kostet 408 millioner kroner. Terminalområdet er 15 000 kvadratmeter større enn før, det er bygget tre kilometer nye jernbanespor inne på terminalen, for uten nytt spor mellom Narvik stasjon og Fagernes. Aksellasten er økt til 30 tonn og blant annet er den 50 meter lange Sjøbakken bru skiftet ut for å tåle de tunge malmtogene.

-Næringslivets ryggrad
-Ofotbanen er næringslivets ryggrad i Narvik og forsyner Nord-Norge med ferske dagligvarer i tillegg til den viktige malmtrafikken, sa Aarseth. Statssekretæren var imponert  over den raske og omfattende fornyelsen av den tre kilometer lange Fagerneslinja, som ble gjennomført på knappe to uker i juli. 150 personer jobbet døgnkontinuerlig for å få banen ferdig på den korte tiden.


Den moderniserte og utvidede terminalen på fagernes i Narvik. <strong>Foto: Jimmy Backe</strong>

 
Det nye utskipningsanlegget for Northland Resources. <strong>Foto: Hilde Lillejord</strong>