NSB vil omorganisere jernbanesektoren

NSB tar nå til orde for at hele jernbanesektoren omorganiseres og at NSB og Jernbaneverket erstattes av to nye aksjeselskaper.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

NSB har i dag holdt en pressekonferanse der selskapet la fram sitt syn på hvordan jernbanen i Norge bør organiseres i framtiden. NSB foreslår at det opprettes to nye aksjeselskaper, “Norsk Jernbane AS og “Transportselskap AS”.

“Norsk Jernbane AS” tenkes underlagt Samferdselsdepartementet og gitt ansvar for den totale jernbaneleveransen, inkludert kjøp av togframføring. Selskapet tenkes å ha avdelinger for utbygging, eiendom, krav til materiell og drift.Geir Isaksen

“Transportselskap AS" tenkes underlagt Nærings- og handelsdepartementet og skal være et kommersielt selskap. Her tenkes dagens CargoNet, Mantena, Nettbuss og persontog å inngå.

NSB-sjef Geir Isaksen sier han med dette ønsker at det gjennomføres en større reform der Jernbaneverket og NSB omorganiseres for å oppnå en bedre styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål. –Dette vil åpne for konkurranse innen skinnegående transport og sørge for en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler, sier Isaksen.

Enger: Forutsigbarhet og langsiktighet viktigstElisabeth Enger

-Jeg vil ikke kommentere innholdet i NSBs forslag konkret, men jeg ser fram til at vi i det arbeidet regjeringen har varslet at den vil sette i gang får en grundig gjennomgang av disse spørsmålene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. – Det er behov for en vurdering av rammebetingelsene i jernbanesektoren og det viktigste er forutsigbarhet gjennom langsiktige planer og finansiering. Men det er også et behov for å se på organiseringen, særlig dersom det legges opp til økt konkurranse om sporet. Da må det sikres konkurransenøytralitet, sier jernbanedirektøren.