Mobile statiske omformerstasjoner satt i drift

Jernbaneverket har startet en tre måneder lang prøvedriftsperiode av to mobile statiske omformere. En er plassert ved Alnabru omformerstasjon og den andre er plassert ved Holmlia omformerstasjon. Omformerne forsterker kapasiteten med 50 prosent.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Begge enhetene har vært testet ut ved Jessheim omformerstasjon tidligere i år, men nå har de blitt flyttet til Holmlia og Alnabru, hvor de kommer til å stå fram til ny omformerstasjon i Oslo er bygget.
Prøvedrift startet opp på Holmlia 30. september og på Alnabru 4. oktober

De mobile statiske omformerne har tidligere i år blitt testmontert på Jessheim. Hensikten med dette har vært å teste ut funksjonalitet og å verifisere at anlegget har høy mobilitet og kan flyttes til et annet sted på 14 dager. I løpet av denne perioden skal anlegget demonteres, transporteres, monteres opp på nytt sted og idriftsettes.

Vellykket testing

– Testingen har vært vellykket og vi kan derfor slå fast at Jernbaneverket nå har to statiske omformerstasjoner som kan flyttes på vei, sier prosjektleder Per Rune Krågebakk. – På kort sikt øker dette forsyningssikkerheten i Oslo området betydelig og på lengre sikt vil disse gå inn i en beredskapsordning, fortsetter prosjektleder Krågebakk i Jernbaneverkets avdeling for strømforsyning Bane Energi.


I løpet av 2014 får Jernbaneverket to enheter til som plasseres på Larvik og Rudshøgda. Dette vil forsterke forsyningen og beredskapen ytterligere.
Flere togavganger og kraftigere tog fører til at den eksisterende redundansen i strømforsyningen er i ferd med å bli brukt opp. Anskaffelsen av mobile omformere er et bidrag til at Jernbaneverket kan operere med et N-2-kriterie i Oslo-området. Det betyr at to omformere skal kunne være ute av drift samtidig, eksempelvis for vedlikeholdsarbeid.

Den mobile statiske omformeren på Holmlia i Oslo. Hoveddelen av den mobile omformeren er det som er i conaineren.

50 prosent mer ytelse

De gamle omformerstasjonene på Alnabru og Holmlia har roterende omformeraggregat med nominell kapasitet på tilsammen 20 MW hver. De nye, mobile omformerne har en kapasitet på 10 MW, som gir en økning av ytelsen i hver av stasjonene med 50 prosent.

– Tidligere er statiske omformerstasjoner blitt installert i bygg som faste installasjoner. Dersom togtrafikken endres, og det kommer nye banestrekninger og nye overføringslinjer, kan det være behov for å flytte omformerstasjoner til mer strategiske plasseringer. Havarier eller ombygging av eldre stasjoner, er også aktuelle scenarier hvor mobile omformerenheter med fordel kan benyttes. I tillegg kan omformerne flyttes langt hurtigere og til en lavere kostnad enn de gamle omformerne, sier Krågebakk om fordelene med mobile omformere.

De nye mobile omformerne blir installert utendørs. Størrelsen er redusert, og det er gjort tilpasninger for å forenkle transportetappen. For eksempel er kjøling og stasjonskontrollanlegg installert i selve omformercontaineren, og transformatorer bruker redundante pumper og vifter i stedet for naturlig kjøling, som tar vesentlig større plass.

Eldre omformere forsterkes først

Alle de fire første mobile enhetene blir i første omgang satt i drift ved eldre omformerstasjoner som midlertidige forsterkninger, inntil permanente løsninger er på plass. Dette er en fleksibel løsning som gir økt forsyningssikkerhet i årene som kommer.

FAKTA:

Den norske jernbanen en av fem nasjonale jernbaner i Europa som benytter enfase 16 2/3Hz og 15 kV spenning ved forsyning av elektrisk kraft til togdrift. Elektrisk energi omformes da fra trefase 50Hz til enfase 16 2/3 Hz.

To ulike teknologier benyttes til frekvensomformingen:

  • Eldre omformere består av roterende aggregater, som i hovedsak vil si en trefase motor festet til en enfase generator.
  • Nye omformere er statiske og baserer seg på kraftelektronikk som likeretter og vekselretter til ny frekvens.

Omformerstasjonene består i tillegg av krafttransformatorer, filter og bryteranlegg for både trefase- og enfasesiden, samt andre anlegg, som batterianlegg og kontrollutstyr.

Anleggene kan i kortere perioder overbelastes til 150-200 prosent av nominell ytelse for kortvarig å ivareta belastningen i banestrømforsyningen.