Kraftig vekst i togtrafikken

NSB har de først åtte månedene i år hatt en rekordstor vekst i trafikken. Passasjerøkningen er totalt på 8,4 prosent fra samme periode i fjor. 39,4 millioner passasjerer har reist med NSB i årets åtte første måneder og det er den største veksten NSB har registrert i en slik periode noen sinne.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

NSB opplever rekordstor vekst i trafikken. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
-Det er svært gledelig at kundene strømmer til toget, og at passasjerveksten hittil i 2013 er historisk høy. Dette betyr at toget nå gjør sin del av jobben med å stanse veksten i biltrafikken mange steder. Endringene i tilbudet på Østlandet har truffet godt, og på flere strekninger rundt om i landet ser vi at tilbudsforbedringer gir passasjervekst, sier leder for NSB Persontog, Tom Ingulstad i en pressemelding.

-Vi skulle gjerne gjort mye mer, men hemmes nå av plassmangel på sporet.  Derfor understreker denne veksten at utbygging for å få plass til flere og lengre tog må gis høyere prioritet i de aller nærmeste årene, sier Ingulstad.

Også NSB Gjøvikbanen AS og Flytoget AS melder om trafikkvekst på sine togruter.