Jubileum i 100 på Dovrebanen

Dovrebanen mellom Otta og Dombås er hundreårsjubilant, og dagen ble markert lørdag 7. desember med arrangementer, utstillinger og kjøretur med museumstog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Feiringen var et samarbeid mellom Jernbaneverket, Norsk Jernbanemuseum, Dovre kommune, Sel kommune og NSB. Lokale historielag, pepperkaketog-konkurranser, fakkeltog og mye annet preget feiringen av en jubilant som for anledningen viste seg i sin beste vinterskrud. 

Klare for fakkeltog på Dombås: Se-ordfører Pryhn, Enger, statssekretær Aarset, Dovre-ordfører Fasteraune og fylkesvaraordfører Oddnes. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket. 

Både jernbanens betydning for utvikling av stasjonsbyer og tettsteder, krigshistorien og fremtiden for Dovrebanen ble trukket frem i talene.  Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn og fylkesvaraordfører Ivar Oddnes hilste jubilanten før togets avgang fra Otta.

Under jubileumsturen fra Otta til Dombås var det lokalhistoriske foredrag, samt at en av vognene var viet en utstilling med historiske bilder fra strekningen. Forfatter Egil Ulateig sa i sitt foredrag at enkelte hevder at ingen har gjort mer for utviklingen av Dombås enn Hitler. Dette kunne Ulateig ikke si seg enig i, fordi etter hans mening var jernbanen og NSB var den viktigste faktoren for Dombås'  vekst. Her var Ulateig helt på linje med ordfører i Dovre kommune: 

- Jernbanen betydde vekst i arbeidsplasser, nye impulser via reiser og tilflytting samt utvikling av stasjonsbyene langs Dovrebanen, sa ordfører Bengt Fasteraune. 

Jernbanedirektør Elisabeth Enger gratulerte også, og sendte også en spesiell takk til egne ansatte som har stått på i arbeidet med å reparere Dovrebanen etter vårens skadeflom.  

- Vi går inn i ny tid for jernbanen, sa statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset i sin tale. - Å markere 100 år er å både se tilbake og tenke fremover. Flom og ras viser at vi må stelle penere med hundreåringen i tiden som kommer.

Se filmen Dovre kommune ved Mattis Sørum laget om jubileet:

 
 


Otta venterom var fylt til randen under talene. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket. 

Standsmessig reise med Norsk Jernbanemuseum: banesjef Tormod Urdahl forteller statssekretær Aarset og jernbanedirektør Enger om jubilantens tilstand og utfordringer. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket. 

 
Fakkeltog på Dombås: Inviterte gjester på jubileet fikk selvfølgelig tradisjonsrik jernbane-rømmegrøt etter toget. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.

Gromlyd i Jernbanemuseets Di3. Her i retur til Hamar fra Otta stasjon. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.

Fornøyd ombordansvarlig Knut Jarle Berg i museumstogets kafévogn på vei hjemover. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.