Jernbaneverket varsler sanksjon mot sosial dumping

I juni 2013 fattet Jernbaneverket mistanke til sosial dumping i et prosjekt ved Hjuksa bru. Nå varsles sanksjoner mot entreprenøren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hjuksa bru ved oppstarten av rehabiliteringsarbeidet. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.- Det er aktuelt å tilbakeholde en større del av kontraktssummen dersom forholdene ikke er brakt i orden innen 31. oktober, sier prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum. – Med dette ønsker vi å understreke at Jernbaneverket har nulltoleranse for sosial dumping.

Da Bjørgum i juni fikk mistanke om sosial dumping ble Arbeidstilsynet umiddelbart kontaktet. – Vi har hatt et svært godt samarbeid med Arbeidstilsynet, sier Bjørgum, og vi har fått god støtte og bistand i kontrollen av forholdene.  - For oss er dette et godt eksempel på hvordan byggherre og tilsynsmyndighet burde jobbe sammen i lignende saker.

Det er en entreprenør fra Buskerud, Kongsbergfirmaet BMO med sin litauiske underentreprenør Svykai, som er involvert i saken. Oppdraget var å sandblåse og male Hjuksa bru, og totalsummen på oppdraget var på 12,4 millioner eks mva. 

Arbeidet på brua startet i midten av april, og problemene med lønns- og arbeidsforhold ble avdekket i midten av juni etter ca to måneders drift.

- Dette er en svært lei sak, sier Bjørgum, men vi er fornøyd med at Jernbaneverkets kontrollrutiner fungerer. Her avdekket vi problemet tidlig i prosjektet og kunne varsle Arbeidstilsynet raskt om saken.

Hjuksa bru ligger på Tinnosbanen mellom Hjuksebø og Notodden og er Norges høyeste jernbanebru. Brua er 65 meter høy og 164 meter lang.